Mietków

Nowy rok z nowym wozem dla OSP Mietków

Nowy rok z nowym wozem dla OSP Mietków

10 stycznia bieżącego roku strażacy z OSP w Mietkowie (woj. dolnośląskie) powitali nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu MAN TGM 13.290. Warte blisko 860 tys. złotych auto zastąpiło wysłużony wóz Star 244.

Nowoczesny średni samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją ograniczania stref skażeń chemiczno-ekologicznych został zabudowany przez firmę MotoTruck na podwoziu MAN TGM 13.290. Posiada uterenowione zawieszenie z napędem 4x4 i pojedynczym ogumieniem na tylnej osi co poprawia właściwości jezdne pojazdu. Pojemność zbiornika na wodę to 3000 litrów, a zbiornika na środek pianotwórczy to 300 litrów. Samochód posiada autopompę 24/8 i został wyposażony między innymi w:

- szybkie natarcie: wodno-pianowe z wężem o długości 60 metrów,

- cztery zraszacze,

- pneumatyczny, sterowany bezprzewodowo maszt oświetleniowy z lampami typu LED (2x216W),

- niezależne ogrzewanie kabiny i przedziału autopompy,

- wyciągarkę,

- kamerę cofania.

Całkowity koszt zakupu wyniósł 858 540 złotych. Wóz został sfinansowany z następujących źródeł:

- dotacja z KSRG (MSWiA): 244 000 zł,

- dotacja z konkursu Województwa Dolnośląskiego: 50 000 zł,

- dotacja z programu NFOŚiGW oraz WFOŚiGW: 180 000 zł,

- dotacja z budżetu gminy Mietków (w tym fundusz sołecki 2018): 384 540 zł.

Ochotnicza Straż Pożarna w Mietkowie działa od 1969 roku. Obecnie zrzesza 20 aktywnych członków biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. W 2016 roku zmienił się zarząd OSP i rozpoczął się nowy etap w dziejach jednostki. W 2017 roku udało się zrealizować remont elewacji zewnętrznej, a rok później został przeprowadzony remont wewnątrz remizy strażackiej.

Mietkowska OSP jest jedną z trzech w gminie Mietków, jednak jedyną wyjeżdżającą do akcji. Druhowie wyjeżdżają najczęściej do pożarów łąk, nieużytków oraz sadzy w kominie. Coraz częściej są dysponowani do wypadków komunikacyjnych i innych miejscowych zagrożeń. Do tej pory największym problemem w utrzymywaniu ciągłości gotowości bojowej OSP były wiekowe pojazdy: Star 244 GBA 2,5/16 i Jelcz 004 GCBA 6/32. W 2017 roku jednostka odnotowała 110 wyjazdów do akcji. W 2018 roku druhowie byli dysponowani 70 razy. Mniejsza liczba wyjazdów była spowodowana przede wszystkim częstymi awariami wysłużonych wozów, które kilkukrotnie były wycofywane z podziału bojowego na czas naprawy. Ze względu na to, że na terenie gminy znajduje się kilka dużych zbiorników wodnych (w tym zalew Mietkowski), strażacy maja w planach zakup łodzi ratunkowej z przyczepą do jej transportu.

Zarząd i członkowie OSP w Mietkowie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego, a przede wszystkim: Sołtysowi i mieszkańcom gminy Mietków, Wójtowi, Radnym i pracownikom urzędu gminy Mietków, druhom OSP Rzeplin i OSP Walim oraz funkcjonariuszom KM PSP we Wrocławiu. Szczególne podziękowania za zaangażowanie w sprawach związanych z pozyskaniem wozu należą się także dla druha Dariusza Majchrowskiego, druha Marka Błaszczyka, druha Łukasza Markiewicza, druha Mateusza Gałki, Mariusza Susło oraz Prezesa OSP Mietków Szymona Boreckiego.

 

Tekst: Konrad Pluciński

Zdjęcia: Kamil Czereba, Konrad Pluciński

Strażacki.pl

10 stycznia bieżącego roku strażacy z OSP w Mietkowie (woj. dolnośląskie) powitali nowy średni samoc

Galeria

Czytaj również