Gąsocin

OSP Gąsocin otrzymało Scanie P360

OSP Gąsocin otrzymało Scanie P360

Pod koniec grudnia 2016 roku w Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąsocinie pojawił się długo oczekiwany przez strażaków nowy samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 marki Scania P360.

Na swym wyposażeniu posiada między innymi: zbiornik na wodę o poj. 3000 litrów , działko wodno-pianowe, motopompa pożarnicza, pompa turbinowa, maszt oświetleniowy z najaśnicami, agregat prądotwórczy, wyciągarkę elektryczną, drabinę dwuprzęsłową aluminiową o dł. 10m, ciężki zestaw narzędzi hydraulicznych, radiostacje przenośne, zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 do udzielania pomocy przedlekarskiej, specjalistyczny sprzęt z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, sprzęt stanowiący wyposażenie specjalistycznych grup ratownictwa wodnego, kamerę monitorującą strefę z tyłu pojazdu, latarki kątowe, węże pożarnicze oraz inny drobny sprzęt ratowniczy. Pojazd ten wyposażony jest w urządzenia najnowszej technologii, przy czym spełnia najsurowsze normy dotyczące emisji spalin.

OSP w Gąsocinie od 1997r. funkcjonuje w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a co za tym idzie podejmuje działania ratowniczo-gaśnicze nie tylko na terenie Gminy Sońsk, ale również powiatu czy też województwa, a w razie potrzeby na terenie kraju. Samochód służyć będzie społeczności lokalnej Gminy Sońsk, przyczyniając się równocześnie do zwiększenia możliwości operacyjno-technicznych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Nowy samochód zastąpi wysłużonego Stara 244, który przez ponad 30 lat pełnił służbę w jednostce.

Zakup współfinansowany ze środków:

  • środki własne OSP Gąsocin

  • Urząd Gminy w Sońsku

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  • Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy

  • dofinansowanie ze środków unijnych w ramach programu „5.1 Dostosowanie do zmian klimatu - typ projektów – Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych”

Ochotnicza Straż Pożarna w Gąsocinie serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do zakupu samochodu.

Strażacki.pl

Pod koniec grudnia 2016 roku w Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąsocinie pojawił się długo oczekiwany


Sklep pożarniczy Florian

kalendarz zmianowy psp 2020


Galeria

Czytaj również