Konin Starówka

OSP Konin Starówka i historia ich 75-letniego Mercedesa

OSP Konin Starówka i historia ich 75-letniego Mercedesa

OSP Konin Starówka istnieje od 143 lat. OSP jest wpisana do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego i działa na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi, zagrożeniami ekologicznymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Bierze udział w lokalnych imprezach, w których zabezpiecza wydarzenia oraz promuje swoją działalność.

W swoich szeregach OSP ma ponad 60 członków w tym 20 po szkoleniach.

OSP Konin posiada dwa wozy włączone w podział bojowy – Lublin II oraz Star-Man GBA 2,5/16 i jeden samochód wyłączony z podziału bojowego Daimler – Benz Mercedes 3000F z roku 1942 roku (75 lat) .

Historia samochodu jest niezwykła, Mercedes trafił do Konina w 1942 r. i przez 3 lata był na wyposażeniu niemieckiej straży w mieście . W styczniu 1945 r. samochód wraz z polska załogą ewakuowano w głąb Rzeszy Niemieckiej. Przy pierwszej okazji strażacy uciekli . Nie zapomnieli jednak o mercedesie , dokładnie zapisali jego numery i znaki szczególne . Samochód odnaleziono w Lubece w 1947 r. a identyfikacja była łatwa ponieważ widniały na nim symbole konińskiej jednostki strażackiej. Po załatwieniu formalności udało się sprowadzić wóz do Konina. Do połowy lat 70-tych brał czynny udział w akcjach strażackich. Służył także jako samochód propagandowy. Zapomniany zniknął z krajobrazu konina , by w 2001 roku powrócić do ,,służby ‘’.

Z wagi na status pojazdu zabytkowego renowacja samochodu została przeprowadzona pod kontrolą konserwatora zabytków. W Wielkopolsce jest to jedyny samochód zabytkowy z tyloma latami służby w straży pożarnej .

Druhowie korzystając z okazji proszę o przekazanie 1% podatku. Więcej szczegółów w ulotce.  

Strażacki.pl

OSP Konin Starówka istnieje od 143 lat. OSP jest wpisana do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśnicz


Sklep pożarniczy Florian

kalendarz zmianowy psp 2020


Galeria

Czytaj również