Wołczkowo

OSP Wołczkowo otrzymała nowy pojazd za ponad 400 tys. zł

OSP Wołczkowo otrzymała nowy pojazd za ponad 400 tys. zł

W sobotę 18 marca 2017 r. w OSP Wołczkowo odbyło się oficjalne powitanie nowego samochodu pożarniczego. Pojazd posiada warty ponad 100 tys. zł system radiokomunikacji. Nowy nabytek w większości został dofinansowany przez Unię Europejską i kosztował ponad 400 tys. złotych.

W zeszłym roku Ochotnicza Straż Pożarna w Wołczkowie zajęła pierwsze miejsce w konkursie dotyczącym zakupu nowoczesnego wozu pożarniczego z systemem radiokomunikacji, ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W ten sposób OSP Wołczkowo otrzymało dotację unijną na projekt o wartości 409.459,96 zł. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa III Ochrona Środowiska i Adaptacja Do Zmian Klimatu, Działanie 3.4 Adaptacja do zmian klimatu.

Samochód wyposażony jest w nowoczesny system radiotelekomunikacji oraz GPS. Zakupiony wóz jest jednym z najnowocześniejszych wozów pożarniczych w regionie zachodniopomorskim do podejmowania działań poszukiwawczo-ratowniczych.

Wraz z samochodem druhowie otrzymali nowego quada wraz z przyczepką, który przystosowany jest do działań poszukiwawczo-ratowniczych. Quad jest prezentem od wykonawcy projektu, firmy Project 112.

Wartość całkowita projektu wynosi to 409 459,96 zł. Wkład Funduszy Europejskich wynosi 348 040,96 zł. Dofinansowanie Gminy Dobra wyniosła 61 419,00 zł.

Foto OSP Wołczkowo  

Strażacki.pl

W sobotę 18 marca 2017 r. w OSP Wołczkowo odbyło się oficjalne powitanie nowego samochodu pożarniczeg


Sklep pożarniczy Florian

kalendarz zmianowy psp 2020


Galeria

Czytaj również