Bartoszyce

OSP z powiatu bartoszyckiego otrzymały AED

OSP z powiatu bartoszyckiego otrzymały AED

W dniu 18 stycznia 2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach Starosta Bartoszycki – Wojciech Prokocki przekazał strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego 8 szt. automatycznych defibrylatorów zewnętrznych.

Defibrylatory umożliwią skuteczne podejmowanie działań ratowniczych w przypadku wystąpienia na terenie powiatu zagrożeń dla życia i zdrowia ludzkiego, wypadków, awarii, katastrof i klęsk żywiołowych.

Defibrylator AED ZOLL PLUS przekazano w formie umowy darowizny.

Jednostki, które otrzymały sprzęt AED:

1. OSP Sępopol, 
2. OSP Górowo Iławeckie, 
3. OSP Kamińsk, 
4. OSP Pieszkowo, 
5. OSP Bezledy, 
6. OSP Galiny, 
7. OSP Wojciechy, 
8. OSP Sątopy-Samulewo,

Zakup AED w całości sfinansowany został ze środków powiatu bartoszyckiego.

Źródło Powiat Bartoszycki

Strażacki.pl

W dniu 18 stycznia 2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach Starosta BaGaleria

Czytaj również