Poznań

Poznańska SGPR ma nowoczesny tachimetr

Poznańska SGPR ma nowoczesny tachimetr

W poniedziałek 21 maja br. odbyło się przekazanie nowoczesnego tachimetru dla Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w Poznaniu, która działa w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 4. Sprzęt został zakupiony i przekazany przez Wojewodę Wielkopolskiego.

O tym jak ważnym, potrzebnym oraz poprawiającym bezpieczeństwo i komfort pracy ratowników jest tachimetr pokazała akcja po wybuchu i zawaleniu się kamienicy na Dębcu w marcu br. Wtedy to strażacy wykorzystywali urządzenie przywiezione z Łodzi. Po tamtejszej akcji, wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wsłuchał się w potrzeby strażaków i zakupił urządzenie dla poznańskich strażaków. Jego koszt 140 tys. zł., tachimetr pozwala m. in. badać stabilność konstrukcji, czy obiektów. Urządzenie wysyła 6 wiązek lasera, które co 2 sek. próbkują wskazany element. W przypadku jego niestabilności urządzenie powiadamia o tym osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo ratowników (I stopień alarmu), a następnie w przypadku dalszego przemieszczania próbkowanego elementu, uruchamia alarm ostrzegający ratowników (II stopień alarmu). Jak podkreślił wojewoda Zbigniew Hoffmann, bezpieczeństwo to rzecz, w którą warto inwestować, aby mieszkańcy naszego województwa czuli się bezpiecznie.

Poznańska SGPR to jedna z 7 grup poszukiwawczo-ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej, które tworzą grupę poszukiwawczo - ratowniczą USAR Poland. USAR Poland to grupa poszukiwawczo – ratownicza przeznaczona do działań międzynarodowych, posiadająca certyfikat INSARAG Międzynarodowej Grupy Doradczej ds. Poszukiwania i Ratownictwa ONZ.

Strażacki.pl

W poniedziałek 21 maja br. odbyło się przekazanie nowoczesnego tachimetru dla Specjalistycznej Grupy Po

Galeria

Czytaj również