Polska

Sześć nowych kontenerów dla Państwowej Straży Pożarnej

Sześć nowych kontenerów dla Państwowej Straży Pożarnej

Sześć kontenerów do transportu środka pianotwórczego zostało zakupionych w ramach Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I”. Wartość całego zamówienia to ponad dwa miliony złotych. Realizacją zamówienia zajęła się firma Inżynieria Samochodów Specjalnych WAWRZASZEK z Bielska-Białej.

Kontenery wyposażone są w zbiorniki środka pianotwórczego o pojemności 11 tysięcy litrów oraz w podstawowy sprzęt gaśniczy (armatura pożarnicza) zgodny ze standardem wyposażenia zatwierdzonym w 2015 roku przez KG PSP. Kontenery przeznaczone są do wsparcia działań gaśniczych, gdzie konieczne jest użycie zwiększonej ilości środka pianotwórczego. Kontenery trafiły do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Komend Miejskich PSP w Legnicy, Gorzowie Wielkopolskim, Piotrkowie Trybunalskim, Radomiu i Komendy Powiatowej PSP w Sieradzu.

Materiał zdjęciowy: JRG 3 Chojnów

Strażacki.pl

Sześć kontenerów do transportu środka pianotwórczego zostało zakupionych w ramach Usprawnienie syste

Galeria

Czytaj również