Paprotnia

[VIDEO] Nowy MAN trafił do OSP Paprotnia

[VIDEO] Nowy MAN trafił do OSP Paprotnia

Ochotnicza Straż Pożarna w Paprotni (pow. sochaczewski) kończy bieżący rok z przytupem. Druhowie otrzymali fabrycznie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy typu GBARt na podwoziu MAN TGM. Zabudowa pożarnicza pojazdu została wykonana przez firmę PUH STOLARCZYK z Kielc.Wóz został doposażony w cztery stelaże na aparaty ochrony dróg oddechowych, które są zamontowane w kabinie, w maszt oświetleniowy, oświetlenie pola pracy oraz cztery zraszacze. Wyposażenie nowego MAN stanowi sprzęt oświetleniowy, sprzęt łącznościowy, armatura pożarnicza (wodno-pianowa), dwie linie szybkiego natarcia z możliwością dozowania środka pianotwórczego bezpośrednie przy zwijadle. Na pojeździe zamontowano ciężki zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego. Z uwagi, że wóz będzie wykorzystywany przy zdarzeniach drogowych został doposażony w dodatkowy sprzęt ratownictwa medycznego – torby medyczne PSP R1, trzy deski ortopedyczne i zestawy szyn usztywniających Kramera. MAN będzie także wyposażony w sprzęt do usuwania owadów błonkoskrzydłych, usuwania zagrożeń związanymi z wiatrołomami oraz powodziami. Wartość pieniężna pojazdu jest niewielka w porównaniu z wartością zapewnianego bezpieczeństwa przez nowy nabytek. Zastąpił on wysłużonego Volkswagena LT40 wyprodukowanego w 1995 roku. VW pełnił funkcję pojazdu ratownictwa drogowego.

Strażacy z Ochotniczej Staży Pożarnej jak sama nazwa wskazuje poświęcają swój wolny czas, aby pomagać drugiemu człowiekowi i niejednokrotnie biorąc udział w niebezpiecznych akcjach ratowniczo-gaśniczych narażają swojego życie często zostawiając swoje żony i rodziny w domu na długie godziny. Warto zaznaczyć, że OSP w Paprotni dysponuje drugim pojazdem – ciężkim samochodem ratowniczo-gaśniczym Scania, który został pozyskany w 2014 roku oraz samochodem operacyjnym Nissan Navara i pontonem z silnikiem zaburtowym HONDA o mocy 30KM.  Z roku na rok strażacy będą starali się pozyskiwać nowy sprzęt oraz podnosić swoje umiejętności ratownicze uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach.

Informacje i materiał zdjęciowy: Maciej Liberadzki

Strażacki.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Paprotni (pow. sochaczewski) kończy bieżący rok

Galeria

Czytaj również