Częstochowa

Warsztaty z wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych z termowizją w działaniach ratowniczych

Warsztaty z wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych z termowizją w działaniach ratowniczych

12 i 13 stycznia 2022 r. na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyły się pilotażowe warsztaty z wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych z termowizją w działaniach ratowniczych.

Do udziału w warsztatach zaproszeni zostali wytypowani piloci BSP ze wszystkich Komend Wojewódzkich PSP oraz Szkół PSP.

Podczas warsztatów omawiano studia przypadków, gdzie w działaniach ratowniczych używano dronów z kamerami termowizyjnymi, wymieniano się doświadczeniami oraz przeprowadzono analizy porównawcze obrazu z różnych kamer termowizyjnych montowanych w BSP.

Podczas warsztatów wykorzystano również system przekazu obrazu on-line z drona w celu wsparcia KDR i SK PSP, podczas faktycznego pożaru sklepu jednej z sieci handlowych, jaki miał miejsce w dniu 12 stycznia br. w Częstochowie.

Bezzałogowe statki powietrzne znajdują coraz szersze zastosowanie w działaniach ratowniczych prowadzonych przez PSP.

W chwili obecnej strażacy posiadają na swoim wyposażeniu drony dedykowane zarówno do działań w przestrzeni otwartej jak i zamkniętej. Ze względu na swoją uniwersalność bezzałogowe statki powietrzne poza działaniami poszukiwawczo-ratowniczymi wykorzystywane są między innymi do uzyskania obrazu w tym termowizyjnego pożarów.

Ponadto są bardzo pomocne w ocenie skali zniszczeń w katastrofach budowlanych. W sytuacjach lokalnych podtopień i do monitorowania wałów przeciwpowodziowych.

Dodatkowo są niezmiernie przydatne podczas ustalenia priorytetów w działaniach wszędzie tam, gdzie rozpoznanie prowadzone w sposób klasyczny stwarza zagrożenie dla ratowników.

Bezzałogowe statki powietrzne mają ogromny potencjał, który wciąż jest rozwijany, a funkcje ulepszane. Nowe technologie rewolucjonizują ratownictwo, zwiększając tym samym jego skuteczność, a jednocześnie bezpieczeństwo ratowników.

Opracowanie: Biura Planowania Operacyjnego KG PSP
Zdjęcia: CS PSP w Częstochowie, mł.bryg. Grzegorz Borowiec - Biura Planowania Operacyjnego KG PSP

Strażacki.pl

12 i 13 stycznia 2022 r. na tereGaleria