Kraj

Więcej pieniędzy dla PSP - jest podpis Prezydenta

Więcej pieniędzy dla PSP - jest podpis Prezydenta

Prezydent Andrzej Duda złoży podpis pod nowelizacją ustawy budżetowej na 2021 r. Łączna kwota dochodów budżetu w 2021 r. po nowelizacji wyniesie ponad 482,98 mld zł, z czego 424,84 mld zł stanowią dochody podatkowe, 55,55 mld zł - dochody niepodatkowe, zaś 2,59 mld zł to środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi.

Na nowelizacji budżetu zyskają także służby mundurowe, w tym Państwowa Straż Pożarna, która otrzyma dodatkowe 377 357 tys. złotych. Pierwotna propozycja kwoty dla PSP była o 20 mln złotych wyższa, jednak środki te zostały przeniesione, w trakcie pierwszego czytania w sejmowej Komisji Finansów Publicznych, na wydatki majątkowe w sektorze Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej podlegających MSWiA.

Dzięki nowelizacji wzrosną nakłady przeznaczone na funkcjonowanie komend wojewódzkich (ponad 176 tyś.), w grupie wydatków bieżących kwota wzrośnie o dodatkowe 6 823 tys. zł a w grupie wydatków majątkowych przybędzie kolejne 170 mln złotych. 

Budżet przeznaczony na funkcjonowanie komend PSP najniższego szczebla po nowelizacji będzie wynosił 2 946 281 tys. zł.

W podpisanej przez prezydenta nowelizacji ustawy okołobudżetowej na 2021 r. przewidziano dodatkowy fundusz motywacyjny, w którym znajdą się specjalne dodatki motywacyjne. Dodatki te trafią do funkcjonariuszy służb mundurowych, a ich wysokość będzie wynosić 6 proc. planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń. 

Strażacki.pl

Prezydent Andrzej Duda złoży p