Żarów

Ochotnicza Straż Pożarna w Żarowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Żarowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Żarowie powstała w 1946 roku. Pierwszą remizą był, nieistniejący już, budynek z kamienia przylegający do muru kościelnego, przy bramie do Kościoła. Pierwszym pojazdem do gaszenia pożarów była zaprzęgana konno pompa wodna. W miejscowości były na zmianę trzy zaprzęgi konne. Syreną alarmową był odgłos „odkładni” od pługa. Zawieszona przy remizie uderzana metalowym młotkiem wydawała dźwięk do alarmu. Zbierali się wszyscy mieszkańcy i gasili pożary.

Pierwszym samochodem pożarniczym w straży był ŻUK. Samochód lekki wyposażony w pompę wodną mechaniczną i zestaw węży pożarniczych. Powstała wtedy remiza mieszcząca ten samochód. W latach 1988-89 została ona rozbudowana wraz z budową świetlicy wiejskiej. W tym czasie druhowie otrzymali dwa nowe samochody bojowe pożarnicze ze zbiornikiem wodnym 2,5 tysiąca litrów wody każdy. Od tego czasu strażacy stali się dużym wsparciem dla działań Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim.

Od 1995 roku strażacy zostali włączeni w szeregi Krajowego Systemu Ratowniczo - Gasniczego. Jest to system, który ujednolica działania o charakterze ratowniczym i ściśle współpracuje z PAŃSTWOWĄ STRAŻĄ POŻARNĄ.

W roku 2008 za ofiarne działania w obronie przeciwpożarowej na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia, OSP w Żarowie została uhonorowana sztandarem. Natomiast 4 maja 2014 roku druhowie zostali uhonorowani figurką ŚW. FLORIANA.

W miesiącu październiku ur. strażacy otrzymali CIĘŻKI SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY Z FUNKCJĄ OGRANICZENIA SKARZEŃ.

MAN TGM 18.340 4x4 BB. Jest to samochód ciężki o pojemności wody 5000 litrów plus 500 litrów środka pianotwórczego. Wydajna autopompa, oświetlenia pola pracy, szybkie natarcie i wiele innych udogodnień które nie posiada poprzedni samochód. Co najważniejsze skróci on czas dojazdu do zdarzenia, sprzęt potrzebny do działań nie jest upchany albo częściowo pozostawiony w remizie z braku miejsca, tylko raz rozmieszczony w skrytkach i przedziałach.

Obecnie w OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ w ŻAROWIE jest 38 członków, w tym są członkowie HONOROWI, WSPIERAJĄCY I CZYNNI. W szeregach strażacy mają 1 kobietę, która ukończyła szkolenie podstawowe strażaków - ratowników i szkolenie drugiego stopnia.

W OSP w Żarowie są strażacy po szkoleniach podstawowych, drugiego stopnia, technicznych, szkoleniach z LOTNICZYM POGOTOWIEM RATUNKOWYM jak i kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz druhowie pracujący w Państwowej Straży Pożarnej.

Druhowie zabezpieczają nie tylko swoją miejscowość, ale i całą gminę Stargard Szczeciński, a w razie potrzeby udają się poza granice gminy.

Poza wyjazdami do zdarzeń druhowie zajmują się współorganizowaniem imprez dla dzieci.

Informacje oraz zdjęcia dzięki uprzejmości OSP.

Strażacki.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Żarowie powstała w 1946 roku. Pierwszą remiz


Sklep pożarniczy Florian

maseczki dla strażaków


Galeria

Czytaj również