Żurada

Ochotnicza Straż Pożarna w Żuradzie

Ochotnicza Straż Pożarna w Żuradzie

Ochotnicza Straż Pożarna w Żuradzie zorganizowana została na zebraniu wiejskim w dniu 4 marca 1952 r. We wstępnej fazie przygotowań do straży zapisało się wówczas 28 członków. Naczelnym Komendantem straży został Celny Stanisław. Wówczas także ukonstytuował się Zarząd straży pod nadzorem Komendanta Powiatowego - porucznika Mariana Stacha. Członkowie wymienionej straży organizowali zabawy taneczne, a dochód przeznaczano na gromadzenie sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania. Wszystko to mieściło się u komendanta - Celnego Stanisława. Do pożaru wyjeżdżano wówczas konno.

Po otrzymaniu działki od Skarbu Państwa (Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Olkuszu przekazało działkę o powierzchni 0.14 ha. do dyspozycji pod budowę remizy w Żuradzie), na zebraniu wiejskim w dniu 14 czerwca 1964 r., powołany został Społeczny Komitet Budowy Remizy. Przewodniczącym komitetu został Pan Stanisław Celny, jego zastępcą Władysław Kajda (Przewodniczący Głównej Rady Nadzorczej), a skarbnikiem Wąs Franciszek (pracownik P.P.R.N. Olkusz). Sołtysem wsi Żurada był w tym czasie Głąb Michał. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Olkuszu zleciła opracowanie dokumentacji projektowej na budowę remizy - wykonano ją według projektu indywidualnego a następnie przekazano szkice projektantom z Krakowa. Najważniejsze sprawy związane z budową remizy bezpośrednio załatwiali: Kajda Władysław, Wąs Franciszek i sołtys Głąb Michał (żaden z nich nie pobierał przy tym żadnego wynagrodzenia z komitetu budowy). Natomiast na zebraniach wiejskich informowano mieszkańców Żurady o pracach przy budowie. Pozostali członkowie Komitetu oraz Straży Pożarnej pracowali ofiarnie przy budowie remizy - nawet dzieci klas starszych układały cegłę lub inne materiały pod nadzorem kierownika szkoły Kazimierza Dąbrowskiego. Komitet budowy remizy uzyskał ze składek od mieszkańców Żurady, oraz z zabaw, jak również od organizacji społecznych z Żurady ogólną kwotę w wysokości - 131 948 zł. Poza tym Prezydium Powiatowej Rady Nadzorczej w Olkuszu zaoferowało kilka razy dotacje na budowę - przekazując te środki na konto Gromadzkiej Rady Narodowej - w sumie było tego około 700 000 zł - kwota z tej dotacji pokrywała częściowo koszty budowy. Ogólny koszt postawienia remizy wyniósł w sumie ponad 830 000 zł. Ostatecznie remizę oddano do użytku w 1973 r.

Pierwszy samochód marki Żuk otrzymano od Gminnej Rady Narodowej w Olkuszu. Samochód ten pozwalał już na szybki dojazd do pożarów. Dalsza zmiana samochodów polegała na wymianie zużytego Żuka na Żuka bojowego (profesjonalny wóz strażacki).

W lutym 1983 r. Zarząd OSP Żurada na walnym zebraniu podjął uchwałę, by do istniejącej remizy dobudować II część budynku - to jest boks, salę taneczną oraz świetlicę do szkoleń strażaków. Po opracowaniu dokumentacji, we wrześniu 1984 r. rozpoczęto budowę II części remizy. W budowie tej w czynie społecznym brali udział członkowie OSP natomiast z pomocą finansową przyszła Gmina Olkusz i PZU. Wspomnianą budowę oddano do użytku w 1988 r.

W 1978 r., na 25-lecie Żuradzkiej OSP, Zarząd ufundował sztandar, który odebrał długoletni Prezes straży Jan Barański. Z kolei w 1978 r. Żuradzka straż otrzymała od Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Olkusza nową motopompę.

W 2014 r. strażakom udało się pozyskać pojazd STAR 244 który zastąpił wysłużonego STAR-a 200 , przystosować samochód Iveco Daily do działań ratowniczych ,a także zakupić nowy sztandar.

Istniejąca remiza strażacka w Żuradzie wykorzystywana jest obecnie na zebrania wiejskie i strażackie, zabawy, wesela, różne spotkania a także pełni funkcję świetlicy młodzieżowej.

Informacje oraz zdjęcia dzięki uprzejmości OSP.

Strażacki.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Żuradzie zorganizowana została na zebraniu wie


Sklep pożarniczy Florian

maseczki dla strażaków


Galeria

Czytaj również