Bulowice

Ochotnicza Straż Pożarna w Bulowicach

Ochotnicza Straż Pożarna w Bulowicach

Jednostka OSP Bulowice zlokalizowana jest w województwie małopolskim, powiecie oświęcimskim. Jest to jedna z 8 jednostek w gminie Kety.

Początki OSP datuje się na 1880 rok, lecz oficjalnie jest utworzona w 1912roku. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Bulowicach składa się z Sekcji Ratowniczo Gaśniczej, Sekcji Ratownictwa Wysokościowego oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej.

W OSP działa 90 ochotników, 35 zwyczajnych, 5 wspierających, 25 orkiestry, 21 MDP (w tym męska i żeńska sekcja). Sekcja Ratownictwa Wysokościowego liczy 10 Osób, tyle samo członków ma miano członka honorowego.

W 2015 roku jednostka ta wyjeżdżała do 71 zdarzeń na terenie powiatu oświęcimskiego.

Druhowie dysponują dwoma pojazdami ratowniczo – gaśniczymi 517[K]53 GBM 2,5/8 STAR oraz 517[K]54 GLBM 0,1/1 FORD.

Sekcja Ratownictwa Wysokościowego działa od 2014 roku. Działania opierają się na akcjach poszukiwawczych, ratowniczych, oraz usuwania skutków wichur z trudno dostępnych miejsc nie dostępnych dla podnośnika/drabiny, a także wielu szkoleniach i ćwiczeniach.
Ostatnimi czasy jednostka wykonała remont szatni, świetlicy, świetlicy szkoleniowej, placu ćwiczebnego, Sali balowej, elewacji budynku remizy. Został założony terminal SMS, monitoring wraz z alarmem, nowe bramy garażowe.

Cele na najbliższe lata: zakup nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego, remont boksów garażowych, modernizacja kotłowni oraz instalacji grzewczej, wyszkolenie ratowników wysokościowych do odpowiednich kwalifikacji.

OSP Bulowice rozpoczęło także procedurę włączenia do KSRG o specjalizacji Ratownictwo Wysokościowe oraz zarejestrowania Grupy Ratownictwa Wysokościowego.

Skład zarządu:
Prezes - Marek Migas
Z-ca Prezesa- Marcin Biegun
Naczelnik - Paweł Matejko
Z-ca Naczelnika - Jakub Matejko
Skarbnik - Alicja Wojtyła
Sekretarz - Krzysztof Mamica
Gospodarz - Maria Hrapkowicz
Członek - Grzegorz Kwartnik
Członek - Kazimierz Nycz

Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący - Kazimierz Stawowy
Sekretarz - Sławomir Spila
Członek - Łukasz Hrapkowicz

Tekst, foto/oswiecim112.pl 

Strażacki.pl


Sklep pożarniczy Florian

kalendarz zmianowy psp 2020


Galeria

Czytaj również