Jeruzal

Ochotnicza Straż Pożarna w Jeruzalu

Ochotnicza Straż Pożarna w Jeruzalu

Ochotnicza Straż Pożarna w Jeruzalu istnieje od 1921 roku. Pomysłodawcą i założycielem straży był miejscowy proboszcz ks.Henryk Jóźwik, który też został pierwszym prezesem Straży w Jeruzalu.

Do 1925r. Jednostka OSP w Jeruzalu prowadziła wspólne działania z jednostkami OSP Doleck i OSP Paplin. Od 1925r. Stała się samodzielnie działającą jednostką OSP.

W latach 1930-1931 wspólnym wysiłkiem druhów oraz przy zaangażowaniu miejscowej ludności wybudowana została pierwsza remiza. Stanowił ją murowany, parterowy budynek, usytuowany w centrum miejscowości.

W latach 1933-34 strażacy udostępniali salę strażacką miejscowej szkole podstawowej, która odczuwała brak pomieszczeń do nauki.

Jednostka wówczas liczyła około 20 członków, a na wyposażeniu znajdowała się ręczna sikawka do której wodę donoszono wiadrami z pobliskiej rzeki Chojnatki. Alarm pożarowy ogłaszano przy pomocy dzwonów kościelnych a z czasem przy strażnicy ustawiono własny strażacki dzwon alarmowy. 

W 1936r. wykonano we własnym zakresie wóz strażacki, na którym znajdował się sprzęt gaśniczy – drabiny, bosaki, wiadra. Pieniądze na ten cel pozyskano min. z wynajmu sali dla szkoły.

W 1950 r. za kadencji naczelnika dh Jana Kowalskiego zostało zakupione umundurowanie dla strażaków.

W 1957r. wraz z powołaniem nowego Zarządu OSP w Jeruzalu, podjęto decyzję o budowie nowej strażnicy. Rozpoczęto gromadzenie materiałów i środków na ten cel, większość z nich wykonano samodzielnie z miejscowych surowców. Budowę rozpoczęto w 1959r. Budowa tego obiektu realizowana była w czynie społecznym i trwała do 14 listopada 1963r. kiedy to nowa strażnica została oddana do użytku. 

W 1976 r. Przy jednostce OSP powstała pierwsza i jedyna wówczas w gminie drużyna młodzieżowa, która odnosiła liczne sukcesy w ramach organizowanych ćwiczeń i zawodach.

W 1971r. Pozyskano na wyposażenie pierwszy samochód gaśniczy – Żuk , który dzięki staraniom druhów służy do dnia dzisiejszego i jest nadal w podziale bojowym , gotowy do akcji.

Obecnie jednostka dysponuje oprócz wysłużonego samochodu lekkiego marki Żuk, ciężkim samochodem gaśniczym Jelcz 420P z beczką o poj. 10tys. litrów wody. 

OSP w Jeruzalu skupia łącznie 36 druhów w tym członków czynnych OSP – 27.

Druhowie z OSP biorą systematycznie udział w szkoleniach organizowanych przez PSP co potwierdza fakt, że jednostka ta posiada 14- strażaków ratowników, 3- kierowców-konserwatorów sprzętu, 1 – po kursie pilarza, 6- po kursie ratownictwa technicznego, 2- po kursie dowódców OSP.

Pozyskane umiejętności i wiedzę strażacy wykorzystują biorąc udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz usuwaniu skutków miejscowych zagrożeń na terenie gminy i powiatu a także w organizowanych przez gminę i powiat zawodach sportowo-pożarniczych. W 2007r. OSP Jeruzal zajęła 1 miejsce w zawodach gminnych.

Członkowie OSP Jeruzal aktywnie uczestniczą w życiu społeczności lokalnej oraz gminy Kowiesy.

Informacje oraz zdjęcia dzięki uprzejmości OSP.

Strażacki.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Jeruzalu istnieje od 1921 roku. Pomysłodawcą i


Sklep pożarniczy Florian

maseczki dla strażaków


Galeria

Czytaj również