Susz

Ochotnicza Straż Pożarna w Suszu

Ochotnicza Straż Pożarna w Suszu

Po wyzwoleniu Polski spod okupacji hitlerowskiej w 1945 roku Panowie Leonard Słomowicz, Tadeusz Wiśniewski i Jan Olszewski zawiązali komitet założycielski Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszu. Pierwszym komendantem został druh Tadeusz Wiśniewski. Jednostka przyjęła oficjalną nazwę Miejska Ochotnicza Straż Pożarna w Suszu. W tym czasie na wyposażeniu jako pierwsi w powiecie mieli motopompę M-400 zwaną „Błyskawicą” i kilka węży tłocznych dzięki czemu dzielnie stawiali czoło pożarom.

W latach 1945-1979 jednostka dysponowała takimi pojazdami gaśniczymi jak Mercedes, Ford, Doge, Star-20, Star-21, Star-25. Kolejnymi komendantami OSP w Suszu byli druhowie: Leonard Słomowicz, Paweł Zaremba, Jan Michałek, Bogumił Kantarek, Bronisław Suchocki. W ówczesnych czasach przy OSP w Suszu działało kółko wokalno-taneczne oraz zespół teatralny kierowany przez pana Kasprzyckiego. W latach 60-tych powstała orkiestra dęta kierowana przez Eugeniusza Olszewskiego. Suska orkiestra jak i strażacy, mimo licznych trudności zawsze udzielali się dla miasta popierając wszelkie cele społeczne i biorąc czynny udział w obchodach świąt kościelnych i państwowych.

Orkiestra w swej kilkunastoletniej działalności zdobywała wiele wyróżnień lokalnych jak i ogólnokrajowych. Niestety nie przetrwała ona próby czasu i w latach 90-tych zaprzestała swojej działalności. Po 20-stu latach istnienia jednostki 22 lipca 1965 roku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej nadało sztandar dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszu.

W 1979 roku jednostce suskiej przydzielono samochód pożarniczy Star 244 GBA 2,5/16, a w 1980 roku dzięki Nadleśnictwu Susz zakupiono ciężki samochód pożarniczy Jelcz GCBA 6/32. Samochody te w miarę przybywania sprzętu i dzięki zaangażowaniu strażaków przystosowywano i modernizowano do nowych potrzeb.

Jednym z największych wypadków, w jakich przyszło uczestniczyć jednostce w latach osiemdziesiątych była katastrofa kolejowa na dworcu PKP w Suszu. Pociąg pośpieszny najechał na tył

pociągu towarowego z cysternami wypełnionymi olejem napędowym. Po uderzeniu nastąpiło spiętrzenie wagonów pękniecie jednej z cystern i zapalenie się rozlanego oleju napędowego. Jednostka przybyła na miejsce zdarzenia jako pierwsza przystępując do gaszenia pożaru i udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. W akcji tej brało udział 41 zastępów straży pożarnych z byłego województwa Elbląskiego i Olsztyńskiego. W wypadku tym zginęły 4 osoby a 34 zostały ranne.

W roku 1995 Komendant Rejonowy straży pożarnej w Kwidzynie zawarł porozumienie z zarządem Gminy i Miasta w Suszu reprezentowanym przez OSP Susz dotyczące włączenia jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Podczas zmian terytorialnych kraju w roku 1999 OSP w Suszu przeszła z rejonu Kwidzyńskiego do powiatu Iławskiego. W roku 2005 jednostka obchodziła 60-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu odbyły się 23 lipca na placu przed remizą OSP w Suszu. Podczas ceremonii odsłonięto tablicę  pamiątkową i nadano wyróżnienia zasłużonym strażakom.

Strażacy na swoim wyposażeniu posiadają dwa samochody ratowniczo – gaśnicze.

GBARt - 2,5/24 - średni samochód gaśniczy ze zbiornikiem wodnym o pojemności 2500 litrów, zbiornikiem na środek pianotwórczy o pojemności 250 litrów, autopompą o wydajności 2400 litrów/minutę przy ciśnieniu 8 bar, a także o wydajności 400 litrów/minutę przy ciśnieniu 40 bar na wężu szybkiego natarcia. Samochód ten posiada funkcję ratownictwa technicznego. Oświetlenie zapewnia belka wykonana w technologii LED przez firmę FEDERAL SIGNAL, a także 10 lamp LED-owych dookoła samochodu. Sygnały dźwiękowe zapewnia modulator pa300 również firmy FEDERAL SIGNAL. Jest to pierwszy wyjazd jednostki OSP SUSZ.

Mercedes Atego 1329 4x2 wykonany przez firmę Moto-Truck.

Wyposażenie:

 • radiostacja samochodowa Motorola;

 • 5 radiostacji nasobnych Motorola CP 160 oraz 1 radiostacja nasobna HYT;

 • 6 masek do aparatów ochrony dróg oddechowych MSA Auer;

 • 4 aparaty ochrony dróg oddechowych MSA Auer - w tym 4 butle kompozytowe oraz 6 butli stalowych w zapasie (w tym 2 z ICU oraz 2 dodatkowe czujniki bezruchu FIREFLY);

 • detektor wielo-gazowy Sperian (gazy wybuchowe LEL, amoniak, siarkowodór, tlen) ;

 • urządzenie pomiarowe do tlenku węgla CO;

 • pirometr laserowy OPTRIS;

 • 3 tarcze, oraz 2 pałki ze światłem zielonym i czerwonym do kierowania ruchem;

 • sprzęt ratownictwa medycznego - torba medyczna PSP - R1 oraz 2 mniejsze torby medyczne, szyny Kramera, dodatkowy zestaw do tlenoterapii, 2 deski ortopedyczne;

 • ratowniczy sprzęt mechaniczny - 2 piły łańcuchowe spalinowe HUSQVARNA, piła łańcuchowa elektryczna, przecinarka do stali i betonu PARTNER, inne narzędzia firmy BOSH

 • sprzęt oświetleniowy - pneumatyczny maszt oświetleniowy, oraz dodatkowy rozkładany masz oświetleniowy na statywie, 6 latarek, szperacz, 4 lampy błyskowe;

 • pompa zatapialna o wydajności 1600 litrów/minutę;

 • agregat oddymiający KOBRA;

 • agregat prądotwórczy;

 • ratownictwo wysokościowe - 4 linki strażackie ZL-20, 4 sztuki szelek bezpieczeństwa;

 • ratownictwo techniczne - nowy zestaw narzędzi hydraulicznych HOLMATRO w systemie CORE (rozpieracz ramieniowy, rozpieracz kolumnowy, nożyce, 2 węże hydrauliczne 10m, pompa hydrauliczna, adapter do rozpieracza kolumnowego, nożyce ze zbijakiem do szyb)

 • armatura wodno-pianowa - węże tłoczne W-52 oraz W-75, zbieracz 2x75/110, rozdzielacz, przełączniki 75/52 oraz 110/75, kurtyny wodne, prądownice turbo firmy POK, system gaśniczy Rambo-Jet, wytwornica pianowa, prądownica pianowa PP 2/12, klucze do węży i hydrantu, stojak hydrantowy, siodełko wężowe, mostki przejazdowe, lanca gaśnicza;

 • podręczny sprzęt burzący - młotki, siekiery, narzędzie Hooligan, łom, topór strażacki ciężki;

 • podręczny sprzęt gaśniczy - koc gaśniczy, hydronetka plecakowa, łopaty, sito kominowe, tłumice, kula kominiarska ze szczotką;

 • drabiny - drabina wolnostojąca D10W, drabina słupkowa D3,1, 4 drabiny nasadkowe DN2,7;

 • sorbent wraz z wózkiem do rozsypywania;

 • wciągarka elektryczna wraz z dodatkową liną holowniczą;

 • DWP 16;

 • inny sprzęt - 2 linki podpinki, pachołki drogowe, składany zbiornik wody o pojemności 2500 litrów, miotły, 2 kamizelki ratunkowe, 2 znaki

Star 266 skarosowany przez firmę BONEX

GBA 2,2/16 - - średni samochód gaśniczy ze zbiornikiem wodnym o pojemności 2200 litrów, zbiornikiem na środek pianotwórczy o pojemności 220 litrów, autopompą o wydajności 1600 litrów/minutę przy ciśnieniu 8 bar. Sygnały dźwiękowe zapewnia ZURA ELFIRA. Jest to drugi wyjazd jednostki OSP SUSZ.

Wyposażenie:

 • radiostacja samochodowa Motorola;

 • radiostacja nasobna Motorola CP 160 oraz 2 radiostację nasobne HYT;

 • agregat prądotwórczy;

 • ratownictwo medyczne - szyny Kramera, torba PSP-R1, deska ortopedyczna;

 • ratownictwo wodne - sanie lodowe z oprzyrządowaniem,  2 kamizelki ratunkowe, 2 kombinezony do ratownictwa na wodzie i lodzie;

 • ratownictwo wysokościowe - 2 linki strażackie ZL-20, 2 sztuki szelek bezpieczeństwa;

 • armatura wodno-pianowa - węże tłoczne W-52 oraz W-75, zbieracz 2x75/110, rozdzielacz, przełączniki, prądownice turbo firmy POK, klucze do węży i hydrantu, stojak hydrantowy, siodełko wężowe, mostki przejazdowe, smok ssawny;

 • pompa szlamowa Robin-Subaru z wężem ssawnym;

 • podręczny sprzęt burzący - bosak lekki, bosak ciężki, siekiera, łom, narzędzie Hooligan;

 • podręczny sprzęt gaśniczy - tłumice, hydronetka plecakowa, łopaty;

 • ratowniczy sprzęt mechaniczny - piła łańcuchowa HUSQVARNA;

 • sorbent;

 • drabiny - 4 drabiny nasadkowe DN2,7;

 • sprzęt oświetleniowy - pneumatyczny maszt oświetleniowy, 4 latarki, szperacz;

 • pompa pływająca;

 • DWP 16;

 • wciągarka;

 • inny sprzęt - pachołki drogowe, 2 znaki ostrzegawcze, miotły;

Informacje oraz zdjęcia dzięki uprzejmości OSP.

Strażacki.pl

Po wyzwoleniu Polski spod okupacji hitlerowskiej w 1945 roku Panowie Leonard


Sklep pożarniczy Florian

maseczki dla strażaków


Galeria

Czytaj również