Uwaga

Google Geocoding API error: The request was denied.

Szkopy

Ochotnicza Straż Pożarna w Szkopach

Ochotnicza Straż Pożarna w Szkopach

Ochotnicza Straż Pożarna w Szkopach powstała w grudniu 1962 roku z woli członka Zarządu Gminnego Dh Stefana Olszewskiego i Dh Wacława Piesio. Znajduje się ona w gminie Repki, w powiecie sokołowskim, województwie mazowieckim.

W 1963 roku OSP dostała zgodę od Rady Gminy aby na działce należącej do Państwowego Funduszu Ziemi wybudować remizę. Działka ta była nieprzystosowana do budowy i konieczna była jej rekultywacja. Również w 1963 roku OSP przyznano budynek z cegły po dawnym pałacu we wsi Mołomotki przeznaczony do rozbiórki. Rozebrany budynek przewieziono do Szkopów i zaczęto budowę strażnicy. Brak środków na rozpoczęcie budowy zmusił strażaków do organizowania w budynku szkoły zabaw i loterii. Ponadto uchwalono uchwałę iż mieszkańcy wsi Szkopy będą płacić składkę z przeznaczeniem na budowę remizy. Wieś wspomagali również mieszkańcy Baczek i okolicznych miejscowości ale przede wszystkim znaczna część kosztów budowy pokrywana była z budżetu Gminy. Zaczęto budowę : Fundamenty i podmurówkę wykonano pod kierownictwem Władysława Jacenciuka natomiast nad całością budowy piecz trzymał Stanisław Miłobędzki. Budowa remizy trwała do 1972 roku, w tym też roku został poświęcony pierwszy sztandar.

Rok 1963 był łaskawy dla strażaków, otrzymali także przydział na motopompę wraz z osprzętem, która w razie potrzeby przewożono wozem zaprzężonym w konia. Pierwszy pożar, w jakim uczestniczyła OSP Szkopy miał miejsce w Kupientynie. Jednostka dojechała  wozem do Repek, następnie zatrzymała samochód ciężarowy, który dostarczył strażaków do miejsca zdarzenia.

W 1977 roku z jednostki wojskowej w Żaganiu dla OSP Szkopy sprowadzono pierwszy samochód. Niestety samochód ten był całkowicie nie przystosowany do potrzeb jednostki i został skasowany i wywieziony na złom. W 1979 roku w Święta Wielkanocne wybucha największy pożar w historii OSP Szkopy – paliła się wieś Baczki. Pożar gaszono ok. 10 godzin. Był niebezpieczny i spowodował ogrom zniszczeń.

Straż Pożarna w Szkopach brała też czynny udział w zawodach sportowo- pożarniczych i zajmowała czołowe miejsca na podium.

23.VIII.1964 r., Sokołów Podlaski - Rejonowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP – VI m.

18.VI.1967 r., Sokołów Podlaski - Rejonowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP – I miejsce

6.VII.1986 r., Repki - Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze OSP – II miejsce

5.VII.1987 r. Sokołów Podlaski - Rejonowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP – II miejsce

29.V.1988 r., Rogów - Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze OSP – I miejsce

4.VIII.1991 r., Skwierczyn - Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze OSP – I miejsce

23.VIII.1992 r. Siedlce – Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP – II miejsce

27.IV.1993 r., Nidzica – Strefowe Zawody Sportowo-Pożarnicze – II miejsce

30.VI.1993 r., Repki – Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP – I miejsce

2.X.1993 r., Kraków – VIII Krajowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP – 10 miejsce

29.V.1994 r., Repki - Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP – I miejsce

1.X.1995 r., Sokołów Podlaski - Rejonowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP – I miejsce

16.VI.1996 r., Repki - Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze OSP – I miejsce

10.V.1997 r., Nurzec-Stacja – Zawody OSP Podlaskiego Stowarzyszenia Gmin – I miejsce

28.VI1998 r., Repki - Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze OSP – II miejsce

16.V.1999 r., Repki - Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze OSP – II miejsce

29.VII.2001 r., Sokołów Podl. - Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP – I miejsce

26.V.2002 r., Repki - Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze OSP – III miejsce

29.VI.2003 r., Repki - Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze OSP – III miejsce

21.IX.2003 r., Sokołów Podl. - Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP – III miejsce

5.VII.2003 r., Węgrów - Strefowe Zawody Sportowo-Pożarnicze – VI miejsce

27.VI.2004 r., Wyrozęby - Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze OSP – III miejsce

29.V.2005 r., Repki - Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze OSP – III miejsce

4.IX.2005 r., Sokołów Podlaski – Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP – IV m.

28.V.2006 r., Repki - Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze OSP – III miejsce

27.V.2007 r., Repki - Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze OSP – III miejsce

16.IX.2007 r., Sokołów Podlaski - Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP – 14 m.

11.V. 2008 r., Wyrozęby - Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze OSP – I miejsce

31.V.2009 r., Skrzeszew - Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze OSP – I miejsce

20.IX.2009 r., Sokołów Podl. - Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP – 16 miejsce

30.V.2010 r., Repki - Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze OSP – VI miejsce

29.V.2011 r., Repki - Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze OSP – I miejsce (sztaf. 1:03; boj. 37.57)

25.IX.2011 r., Sokołów Podlaski - Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP – I miejsce(sztaf. 57.66; boj. 35.45)

3.VI.2012 r., Wyrozęby - Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze OSP – I miejsce(sztaf. 56.39; boj. 33.75)

16.VI.2013 r., Wyrozęby - Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze OSP – I miejsce(sztaf. 57.68; boj. 33.84)

8.IX.2013 r., Sokołów Podlaski - Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP – I miejsce(sztaf. 58.50+3 pkt.; boj. 34.60)

15.VI.2014 r., Wyrozęby - Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze OSP – I miejsce(sztaf. 59.00; boj. 34.98)

6.IX.2014 r., Seroczyn – V Strefowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP – I miejsce(sztaf. 58.40; boj. 32.00)

13.IX.2014 r., Kozienice – V Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP – I miejsce(sztaf. 57.36; boj. 33.10), awans na XIV Krajowe Zawody Sportowo-Pożarnicze 2015.

Lata 80 - te przyniosły za sobą potrzeby remontu remizy, w której wystąpiła konieczność wymiany gnijącej podłogi oraz wykonanie ogrodzenia placu wokół remizy. Okres ten by także momentem, w którym OSP Szkopy chyliła się ku upadłości ze względu na wiek strażaków i brak zainteresowania działalnością strażacką ze strony młodzieży wiejskiej.

Nadszedł rok 1988 i nastąpiła reaktywacja OSP. W jej skład wchodziło wówczas 22 członków.

W 1992 roku jednostka wojskowa w Łasku przekazuje nieodpłatnie OSP w Szkopach średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki STAR 244 GBA 2,5/16. Niestety samochód trzeba było przemalować w barwy strażackie, co spowodowało konieczność szukania wsparcia po stronie organizacji samorządowych. I tak po krótkim czasie dzięki wsparciu Urzędu Gminy, której Wójtem wówczas był Marek Wacław Sawicki oraz środkom własnym samochód został przystosowany do użytku OSP. W roku tym również dzięki przychylności ówczesnego Wójta, OSP dostała dofinansowanie na rozbudowę remizy. Fundamenty wykonane zostały czynem społecznym, natomiast całością budowy kierował Pan Józef Koprowski, więźbę dachową wykonał były strażak OSP Szkopy Franciszek Horowicz wraz ze Stanisławem Wojtczukiem. Prace wykończeniowe wewnątrz remizy wykonano czynem społecznym.

W roku 1993 dzięki zaangażowaniu i silnej woli druhów: Andrzeja Adamczuka, Mariana Adamczuka, Gabriela Komara, Wiesława Komara, Witolda Kozaka, Leszka Kozaka, Pawła Borysiuka, Włodzimierza Borysiuka, Szczepana Borysiuka, Huberta Rosińskiego, Grzegorza Harasimiaka, Krzysztofa Trendyka, Michała Protasiewicza, Adama Szadkowskiego, Piotra Horowicza, Wiesława Kazimierczuka i Szymona Siemieniaka Ochotnicza Straż Pożarna w Szkopach zajmuje 10 miejsce na VIII Krajowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie z następującymi wynikami: sztafeta 62.18 pkt i ćwiczenie bojowe(wówczas odbywało się ono na III roty): 55.87 pkt. Do tej pory żadnej drużynie z powiatu sokołowskiego nie udało się zajść tak daleko, jak zrobiła to drużyna ze Szkopów. Aby zakwalifikować się do Zawodów Krajowych, druhowie musieli przejść jeszcze przez zawody strefowe i wojewódzkie. 23 sierpnia 1992 roku jednostka po wygranych Rejonowych Zawodach OSP w Sokołowie Podlaskim pojechała na Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze, które rozegrane były na stadionie MOSIR w Siedlcach, Jednostka po perfekcyjnym wykonaniu obu konkurencji zajęła II miejsce i wraz z jednostką OSP Hołubla z powiatu siedleckiego zakwalifikowały się na finały krajowe. 24 kwietnia 1993 roku jednostka pojechała na Strefowe Zawody Sportowo-Pożarnicze do Nidzicy, w których startowało 20 drużyn z 11 województw północno-wschodniej Polski. Również wtedy drużyna nie miała sobie równych oprócz jednostki z Hołubli, która wtedy również wygrała, a druhowie ze Szkopów zajęli II miejsce, awansując na VIII Krajowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych do Krakowa. Jednostka OSP Szkopy przez całe lata 90. była Mistrzem gminy Repki oraz zajmowała czołowe miejsca na zawodach rejonowych i wojewódzkich(przeważnie były to miejsca na podium).

W 1998 roku powstaje pierwsza w historii OSP Szkopy Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt, która przez okres 4 lat zdobywa miejsca na podium. W roku 2000 OSP przekazuje STARA 244 GBA do OSP Zawady Repkowskie i otrzymuje samochód Lublin 3. W latach 2000 – 2003 samochód zostaje wyposażony w motopompy, węże oraz umundurowanie.

Kolejny w działalności jednostki 2006 rok dzięki przychylności władz gminy przynosi dalszą poprawę stanu technicznego obiektu remizy, a tym samym warunków pracy druhów strażaków. Jest to również rok kampanii sprawozdawczo-wyborczej w ogniwach Związku OSP.

Ponadto w 2006 roku ze składek członków OSP zakupiono i poświecono nowy sztandar. W roku 2007 zostaje reaktywowana Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopców, która do chwili obecnej odnosi sukcesy na zawodach sportowo-pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na szczeblu powiatu. W 2009 roku Zarząd i członkowie OSP wyszli z inicjatywą integracji do mieszkańców wsi i zorganizowali pierwszy w historii wsi piknik rodzinny, dzięki któremu mieszkańcy zniwelowali bariery wieku i wszyscy razem wzięli udział w tym niecodziennym wydarzeniu. W tym samym roku do OSP przystępuje 4 kobiety, które zaczynają współpracę z Fundacją Wspomagania Wsi oraz pracę z dziećmi i młodzieżą ze wsi Szkopy, Baczki oraz Repki, zagospodarowując ich wolny czas wspólną zabawą, oraz zajęciami plastycznymi. Wychodząc naprzeciw mieszkańcom OSP organizuje wspólne zabawy sylwestrowe, które jednoczą mieszkańców okolicznych miejscowości.

W dniu 11 maja 2011 roku w remizie OSP Szkopy odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Repkach. OSP Skrzeszew przekazała wówczas dla OSP Szkopy średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki STAR 200 GBA 2,5/16, OSP Szkopy dla OSP Wyrozęby samochód Lublin 3. Ksiądz Andrzej Dryżałowski – proboszcz Parafii w Szkopach poświęcił przekazane samochody.

8 czerwca 2013 roku odbyła się uroczystość 50-lecia powstania OSP w Szkopach. Dokonano odznaczenia druhów:

- Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali:

-dh Stanisław Adamczuk
-dh Jerzy Jacenciuk
-dh Eugeniusz Stokowski
-dh Czesław Kozak
-dh Mieczysław Trendyk
-dh Adam Borysiuk
-dh Adam Komar
-dh Witold Kozak

 

- Brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał:

-dh Seweryn Protasiewicz

 

- Odznakę "Strażak Wzorowy" otrzymali:

-dh Piotr Kazimierczuk
-dh Sylwester Bujalski
-dh Mateusz Jaszczuk
-dh Dominik Komar
-dh Przemysław Cholewka
-dh Paweł Podniesiński
-dh Konrad Kozak
-dh Paweł Komar
-dh Konrad Baranek
-dh Rafał Kondraciuk
-dh Damian Komar

 

- Odznakę "Za wysługę 50 lat" otrzymali:

-dh Stanisław Adamczuk
-dh Jerzy Jacenciuk
-dh Mieczysław Trendyk
-dh Eugeniusz Stokowski
-dh Zbigniew Horowicz
-dh Antoni Komar
-dh Czesław Kozak

 

- Odznakę "Za wysługę 40 lat" otrzymali:

-dh Henryk Suczyński
-dh Edmund Niemczuk
-dh Michał Protasiewicz
-dh Adam Borysiuk

 

- Odznakę "Za wysługę 30 lat" otrzymali:

-dh Wiesław Kazimierczuk
-dh Andrzej Adamczuk
-dh Wiesław Komar

 

- Odznakę "Za wysługę 25 lat" otrzymali:

-dh Adam Komar
-dh Jacek Jacenciuk
-dh Leszek Kozak
-dh Krzysztof Trendyk
-dh Witold Kozak
-dh Gabriel Komar
-dh Marian Adamczuk

W dniu jubileuszu 50 – lecia istnienia Ochotnicza Straż Pożarna w Szkopach liczy łącznie 41 członków.

 

Obecnie(stan na dzień 8 listopada 2014) jednostka posiada na wyposażeniu średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 2,5/16 STAR 200/Osiny o numerze operacyjnym 647[ M]51. Posiadanie tego wozu znacznie zwiększyło mobilność jednostki i udział w akcjach. Samochód wyposażony jest w podstawowy sprzęt gaśniczy oraz ratowniczy. Jednostka rocznie bierze udział w około 10 akcjach ratowniczo-gasniczych, a tak mała liczba wyjazdów jest efektem tego, że w gminie Repki znajdują się 3 jednostki OSP w KSRG (Repki, Skrzeszew i Wyrozęby), które wysyłane są w pierwszym rzucie do większości zdarzeń na terenie gminy. Jednostka jest dysponowana do zdarzeń za pomocą systemu selektywnego alarmowania DSP 50. Strażacy, którzy uczestniczą w działaniach ratowniczo-gaśniczych przechodzą szkolenia: I i II stopnia OSP, kierowania ruchem drogowym, kurs dowódców OSP, rat. technicznego.

 

Szkopowska straż w roku 2011 postawiła sobie za cel ponownie odtworzenie silnej drużyny, która będzie reprezentowała jednostkę na zawodach, tak jak to było w latach 90. Z drużyny MDP do sekcji czynnej OSP przeszło 5 młodych strażaków, odnawiając skład, który wcześniej był dość słaby(wynikało to między innymi z zmiany miejsca zamieszkania innych członków poprzedniej drużyny i braku czasu na treningi). Niemal od razu po wcieleniu tego pomysłu w życie, drużyna zwyciężyła 29 maja 2011 roku w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych oraz w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych 25 września 2011 roku. Zwycięstwo było dużym zaskoczeniem dla innych jednostek. Sekcja czynna OSP na chwilę obecną(8.11.2014) odniosła 8 zwycięstw z rzędu, do najważniejszych można zaliczyć I miejsce w V Eliminacjach Strefowych do Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych jednostek OSP(1/3 województwa) – Seroczyn/k. Siedlec(podczas zawodów jednostka ustanowiła oficjalnie swój nowy rekord życiowy w ćw. bojowym wynoszący 32.00 pkt.!) oraz

I miejsce w V Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych jednostek OSP woj. mazowieckiego – Kozienice 2014. Tym ostatnim osiągnięciem pokazaliśmy wszystkim, że „chcieć to móc”. Wygrana zawodów na szczeblu wojewódzkim jest dla naszej jednostki ogromnym sukcesem i powodem do dumy dla mieszkańców i strażaków gminy Repki oraz powiatu sokołowskiego; jest to naprawdę duże osiągnięcie, które wymagało ogromnego zaangażowania i wysiłku ze strony zawodników, bo to właśnie oni na miesiąc przed zawodami odkładali wszystkie swoje prace, aby wieczorem udać się na trening i szlifować formę. Zwycięstwo to jest zwieńczeniem tego całego trudu włożonego w przygotowanie do zawodów każdego szczebla. Marzenie drużyny spełniło się, a jest nim udział w XIV Krajowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w 2015 roku, na których to zawodach będziemy jak zawsze dzielnie walczyć o podium.

 

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Szkopach była i jest nierozerwalnie związana z życiem wsi i jej mieszkańców. Druhowie byli i są nie tylko przy gaszeniu pożarów, ale także przy usuwaniu skutków różnych klęsk żywiołowych oraz przy innych zdarzeniach. Ponadto mają również swój wkład w obrzędach wiejskich i wszystkich wydarzeniach związanych z wsią.

Informacje oraz zdjęcia dzięki uprzejmości OSP Szkopy.
florian v3

750x100 uvex v2

750 100


Galeria

Czytaj również