Świdnica

OSP Świdnica k/Zielonej Góry

OSP Świdnica k/Zielonej Góry

Ochotnicza Straż Pożarna w Świdnicy powstała 15 sierpnia 1947 r. z inicjatywy druha Mariana Peruckiego, który został jej pierwszym prezesem. Na stanowisko komendanta został powołany druh Józef Tomaszkiewicz. Od września 1947 r. do lutego 1949 r. strażacy z OSP w Świdnicy do pożaru wyjeżdżali wozem konnym.

W marcu 1949 r. jednostka otrzymała pompę konną, która w celu podania wody musiała być napędzana siłą rąk czterech strażaków (jednostka posiada ją do dziś jako eksponat). Była to pompa na owe czasy już przestarzała i mało wydajna, lecz dla ochotników z powstającej jednostki była wspaniałym wynalazkiem. W maju 1954 r. rozkazem Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze komendantem w Świdnicy został mianowany druh Kazimierz Strzelczyk. Jego postawa i zaangażowanie w rozwój jednostki przyczyniły się do otrzymania samochodu operacyjnego marki „Opel" w maju 1955 r. Z braku własnej remizy jednostka wynajmowała boks dla wozu operacyjnego w prywatnych w Świdnicy przy ul. Dzierżyńskiego 16.

Pierwszym samochodem operacyjnym OSP był „Opel" z otwartym dachem z przyczepką wyposażoną w motopompę i sprzęt strażacki: węże, prądownice itp. Z rozkazu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze OSP czasowo otrzymała w 1957 r. samochód ciężarowy „Star-20" - skrzyniowiec, a następnie w 1964 r. samochód ciężarowy „Lublin" - skrzyniowiec. W 1968 r. kierowca Włodzimierz Łotocki przyprowadził z Wrocławia pierwszy samochód bojowy „Star-25" - beczkę. Straż przeszła z kategorii jednostki M na S-l.

W latach 1971 -80 r. strażacy posiadali samochód marki „Żuk" , następnie w 1985 r. jednostka otrzymała nowy samochód bojowy marki "Star-GBM" i powstała jednostka S-2. Po kasacji (wypadek) ostatniego samochodu marki "Żuk", jednostka otrzymała 12-letni bojowy "Star-GBM”. Wymieniony samochód w 1997 r. został przekazany Ochotniczej Straży Pożarnej w Letnicy.

17 sierpnia 1997 r. podczas uroczystości 5O-lecia powstania jednostki druhowie otrzymali z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze 6-letni samochód bojowy "Star-GBA". W dniu 2 czerwca z Polecenia Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. strażacy otrzymali samochód ciężarowy - skrzyniowiec marki "Star-266". Po specjalistycznej zabudowie w dniu 6 grudnia 2003r. powyższy samochód został zgłoszony do działań ratowniczych jako samochód pożarniczy GBA. Ponadto jednostka oczekiwała wtedy na odbiór nowego samochodu pożarniczego z dotacji Urzędu Gminy w Świdnicy i Unii Europejskiej, który został przekazany jednostce w 2006 roku.

OSP w Świdnicy jest największą jednostka ratowniczo-gaśniczą w gminie. Aktywnie uczestniczy w akcjach ratowniczo-gaśniczych , szkoleniach oraz manewrach na terenie gminy i powiatu. Przez Świdnicę przebiega DK27 na której często dochodzi do wypadków. Obecnie jednostka posiada dwa samochody : GBAM 2,2/20/10 - Star 266 oraz GBA 2,5/16 -Mercedes-Benz Atego 1326 wyposażone w profesjonalny sprzęt strażacki, m.in.: aparaty do ochrony dróg oddechowych, sprzęt ratownictwa drogowego, agregaty prądotwórcze wraz z masztem oświetleniowym, pompy różnego rodzaju , wyposażenie medyczne itp. Sprzęt ten daje mieszkańcom gminy bezpieczeństwo a w razie konieczności jednostka wyjeżdża do akcji w innych gminach.

Informacje oraz zdjęcia dzięki uprzejmości OSP.

Strażacki.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Świdnicy powstała 15 sierpnia 1947 r. z inicja


Sklep pożarniczy Florian

maseczki dla strażaków


Galeria

Czytaj również