Bukówek

OSP Bukówek

OSP Bukówek

Z historią Bukówka nierozerwalnie związana jet działalność Ochotniczej Straży Pożarnej. Początki Straży Pożarnej w Bukówku sięgają lat 30-tych XX wieku. W kronice wsi napisanej przez dr Georga Zapke znajduje się zapis informujący o tym, iż w październiku 1934 roku założona została Ochotnicza Straż Pożarna a jej członkowie brali czynny udział w odbudowie kościoła.

Jakie były losy pożarnictwa w Bukówku przed wybuchem wojny i w trakcie jej trwania tego nie wiemy. Znane są jednak losy i pierwsze poczynania ludności przesiedlonej do Bukówka tuż po wojnie. Z przekazów ustnych wiadomo, że w 1946 roku kiedy to ostatnie osoby pochodzenia niemieckiego opuściły wieś powstała inicjatywa mająca na celu ochronę wsi przed pożarem i to właśnie rok 1946 uznawany jest z rok powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukówku.

Pierwszy komendant wybrany został w roku 1947 a został nim Bazyli Terlecki.
Kolejnymi komendantami oraz prezesami byli: Tadeusz Kudryński, Stefan Balcerzak, Jan Włodarczyk, Alfred Lech, Władysław Dobrzycki, Wiesław Kudryński, Zbigniew Cieliński a obecnie funkcje Naczelnik sprawuje Ireneusz Włodarczyk a Prezesa Andrzej Kaznowski.

W pierwszych latach jako sprzętu gaśniczego używano beczkowozu z ręczną pompą a do obsługi były wyznaczone konie u rolników. Pierwszą remizą był mały budynek przy szkole, który czynem społecznym został zaadaptowany do celów straży pożarnej.

W działalności OSP w początkowych latach szczególne zasługi mieli: Bazyli Terlecki, Władysław Listwan, Ryszard Suchowicz, Zenon Kruszelnicki, Tadeusz Kudryński i Zygmunt Bartoch.

Syrena alarmowa została zamontowana w 1959 roku a do tego czasu alarm ogłaszany był dzwonkiem. W tym samym roku czynem społecznym wybudowano basem przeciwpożarowy.

Pierwszym samochodem był Żuk A-15 pozyskany w 1968r. W 1991r. OSP Bukówek przekazany został samochód Star 244 (GBM 2,5/8), który służy strażakom do dnia dzisiejszego. Na potrzeby nowego-większego wozu bojowego na siedzibę straży zaadaptowano stodołę znajdującą się przy świetlicy wiejskiej. W 1992r. remiza ta uległa zawaleniu. Budynek odbudowano wykorzystując do tego stare mury obrysowe. Powstały w ten sposób dwa boksy garażowe oraz mała salka szkoleniowa.

W roku 1992 strażacy z Bukówka brali czynny udział w największym pożarze w Polsce po II wojnie światowej, który miał miejsce w lasach w okolicach Kuźni Raciborskiej za co zostali odznaczeni medalami „Za zasługi dla pożarnictwa” przez Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP druha Waldemara Pawlaka.

W 1995 roku decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Feliksa Deli z dnia 8 września 1995 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Bukówku została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W tym samym roku z okazji obchodów 50-lecia jednostka została odznaczona „Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”.

W 2002 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Bukówku podpisała umowę partnerską z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Ramsloh w gminie Saterland (Niemcy). Zaowocowało to głównie organizacją wspólnych obozów dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

W 2006 roku strażacy z Bukówka brali udział w działaniach na terenie powiatu Kłodzkiego, który nawiedziła powódź.

W 2007 roku siła bojowa straży z Bukówka została wzmocniona poprzez pozyskanie samochodu gaśniczego typu pick-up Mitsubishi L200 (GLBA 0,4/0,7), który sprawdza się w każdych warunkach będąc nieocenionym w sytuacjach miejscowych zagrożeń a także pożarów traw czy lasów.

W tym samym roku Rada Miejska w Środzie Śląskiej uhonorowała Ochotniczą Straż Pożarną w Bukówku medalem „Zasłużony dla Gminy Środa Śląska”.

Poza działalnością statutową strażacy przez wiele lat współuczestniczyli w wielu pracach społecznych na rzecz wsi i środowiska, uświetniali wiele imprez kulturalnych oraz kościelnych na różnych szczeblach. Od 70-ciu lat nieprzerwanie członkowie OSP w Bukówku pełnią Wartę Honorową przy Bożym Grobie

Poprzez tworzenie młodzieżowych drużyn pożarniczych dziewcząt i chłopców poszerzana była wiedza o pożarnictwie. Drużyna dziewcząt w czasie swego istnienia nie miała odpowiednika na terenie Powiatu Średzkiego a startując w zawodach sportowo-pożarniczych wzbudzała zachwyt i podziw wśród publiczności. Drużyny pożarnicze dziewcząt, chłopców oraz drużyna seniorska ma w swoich zbiorach wiele medali i pucharów z zawodów sportowo-pożarniczych, w których niejednokrotnie zdobywali najwyższe laury.

Ochotnicza Straż Pożarna stale współpracuje z Kołem Gospodyń Wiejskich oraz Radą Sołecką przy organizacji różnego rodzaju świąt oraz imprez a także bierze czyny udział w pracach rewitalizacyjnych na terenie miejscowości.

 

Obecnie Ochotnicza Straż Pożarna w Bukówku jako stowarzyszenie w swych szeregach zrzesza 29 członków z czego 24 to członkowie czynni, 1 honorowy a 4 to członkowie wspierający. Spośród członków czynnych powołana została Jednostka Operacyjno-Techniczna, która liczy 20 strażaków posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych (stan na 30.04.2016r.).

Informacje oraz zdjęcia OSP.

Strażacki.pl

Z historią Bukówka nierozerwalnie związana jet działalność Ochotniczej Straży Pożarnej. Pocz


Sklep pożarniczy Florian

kalendarz zmianowy psp 2020


Galeria

Czytaj również