Jaworzno

OSP Ciężkowice

OSP Ciężkowice

Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworznie Ciężkowicach sięgają końca XIX wieku, dokładnie rok 1889 . Niestety trudno dzisiaj odnaleźć materiały źródłowe z tamtego okresu. Jednym z ważnych dokumentów jest zdjęcie wykonane na placu Kościoła Parafialnego w Ciężkowicach, na którym członkowie Straży Ogniowej trzymają sztandar i to nadanie sztandaru datowane jest na rok 1905.

Ogniowa Straż Pożarna - gdyż kiedyś taką właśnie nosiła nazwę - niegdyś była centrum życia kulturalnego i społecznego dzielnicy Miasta Jaworzna, Ciężkowice. Swoją świetność przeżywała

w latach '60 i '70 ubiegłego wieku. Przez jej szeregi przewinęli się ludzie, których doświadczenie

i ochotnicze poświęcenie zapisało się na stałe w historii OSP oraz mieszkańców. Na dzień dzisiejszy przeżywa swój renesans. Aktywnie działa pod jej skrzydłami Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która realizuje się na forum lokalnym w każdej dziedzinie. Funkcję prezesa piastuje druh Adrian Majewski , Naczelnikiem jest druh Zbigniew Gaj, zastępcą naczelnika druh Robert Tarasek ,gospodarzem - druh Józef Ziarko.

W plebiscycie Superstrażak 2015 z miasta Jaworzna okazał się druh Arkadiusz Rogóż zajmując I miejsce, natomiast V miejsce w województwie śląskim, natomiast jednostka w plebiscycie Superjednostka 2015 -OSP Ciężkowice zajęła I miejsce w Jaworznie, a XI w województwie śląskim.

Informacje oraz zdjęcia OSP.

Strażacki.pl

Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworznie Ciężkowicach sięgają końca XIX wieku, dokładnie rok


Sklep pożarniczy Florian

kalendarz zmianowy psp 2020


Galeria

Czytaj również