Koźmin

OSP Koźmin

OSP Koźmin

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminie (woj. pomorskie, pow. starogardzki) swoją działalność rozpoczęła już w latach 40. XX w. pod wodzą Władysława Dawickiego i Władysława Armatowskiego. W tym czasie jednostka dysponowała zastępem konnym oraz posiadała ręczną pompę.

W późniejszym okresie Ochotnicza Straż Pożarna w Koźminie zaczęła się rozwijać i została wyposażona w nową motopompę 400. Utworzona żeńska i męska grupę pożarniczą, uczestniczącą w zawodach gminnych oraz powiatowych, odnosiły one liczne sukcesy w tej dziedzinie. Przeważnie były to wysokie miejsca na podium. Ponadto straż należycie wypełniała swoje obowiązki aktywnie uczestnicząc w akcjach. Do największej akcji, w której uczestniczyła jednostka należy pożar kilku gospodarstw rolnych we wsi Koźmin ponad 40 lat temu. Po ciężkich zmaganiach strażakom z pomocą mieszkańców udało się opanować żywioł.

W wyniku wyboru nowego zarządu w 1960 roku funkcję naczelnika pełnił Kazimierz Kosznik, następnie Jan Toczek, a w latach 90. XX w. jednostką dowodził Ryszard Delewski. Od roku 2006r. funkcje tą objął January Świeczkowski i pełnił ją przez 2 kadencje. Z biegiem lat aktywność Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminie spadła.

Duży przełom nastąpił wraz z rokiem 2014, kiedy, dzięki wsparciu sponsora, do jednostki zostało zakupione auto bojowe średnie Mercedes 1222. Wóz ma na wyposażeniu autopompę. Jednostka powiększyła się również o kilku nowych, młodych ochotników. W międzyczasie straż załatwiała kryptonim radiowy. Po długich staraniach otrzymała numer 527G71. Wraz z nastaniem nowego roku w OSP Koźmin zaszły kolejne zmiany. 14 lutego br. na stanowisko naczelnika, większością głosów, został wybrany energiczny strażak Krzysztof Makowski, który ma wizję na odnowienie jednostki. Swoim zapałem do pożarnictwa chce zarazić młodych ochotników i m.in. dla nich chce założyć Młodzieżową Grupę Pożarnictwa, która ma na celu reprezentowanie jednostki na zawodach oraz zdobywanie wysokich wyników .

Z dnia na dzień organizowane jest dla strażaków coraz więcej ćwiczeń i szkoleń w zakresie pożarnictwa. Jednostka cechuje się dużym zaangażowaniem i zapałem do pracy, kreatywnością, wytrwałością oraz chęcią rozwijania się i promowania OSP Koźmin. Pomimo szczerych chęci pomocy ze strony władz gminy, jednostka ma dużą trudność w pozyskaniu dodatkowego sprzętu ratowniczego, dlatego też sama próbuje na własną rękę wyposażyć się w potrzebny sprzęt. Już podjęli starania w celu odświeżenia remizy i załatwili nowe regały na odzież bojową strażaków. 

Informacje oraz zdjęcia OSP.

Strażacki.pl

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminie (woj. pomorskie, pow. starogardzki) swoją działalno


Sklep pożarniczy Florian

kalendarz zmianowy psp 2020


Galeria

Czytaj również