Korytów

OSP Korytów

OSP Korytów

OSP Korytów powstała w 1957 roku, w liczącej wówczas 95 gospodarstw wsi. Założycielami byli: Jan Koch, Kazimierz Kowalski, Józef Świątek, Mieczysław Rokwisz, Tadeusz Mirgos i wielu innych, którzy wnieśli duży wkład pracy w rozbudowę tej jednostki. Strażacy byli bardzo aktywni i mieli duże poparcie wśród mieszkańców Korytowa.

W dość krótkim czasie wybudowali drewniany garaż, gdzie był przechowywany podstawowy sprzęt przeciwpożarowy. W 1965r. doszło do rozpoczęcia budowy „Domu Strażaka” w Korytowie. Bardzo aktywni okazali się mieszkańcy Korytowa, gdyż materiały były przewożone wozem z okolicznych miast. W dniu 1 maja 1965r. rozpoczęła się budowa strażnicy. W przeciągu jednego dnia zostały zalane fundamenty pod cały budynek. Pozostała część powstała do 10 października tego samego roku i strażnica w Korytowie została oddana do użytku.

W latach późniejszych budynek był cały czas modernizowany. Za własne pieniądze jednostka założyła gaz, wodę, instalację centralnego ogrzewania. Następnie budynek został zmodernizowany w sanitariaty, zaplecze kuchenne, dobudowano jeden garaż, zakupiono samochód typu Jelcz GCBA. Zakup zrealizowano ze środków pozyskanych z Urzędu Gminy oraz własnych OSP. Dzięki zakupowi samochodu, jednostka mogła brać udział w akcjach ratowniczych.

W roku 2004 pozyskano drugi samochód jakim był nowy Ford Transit auto zostało sfinansowane z środków firm Ubezpieczeniowych. Rok 2013 przyniósł wiele zmian. Zmarł wieloletni prezes, który pełnił tą funkcję od 1994 do 2013 roku. Druhowie z Korytowa postanowili zmienić zarząd.

Nowe władze postawiły sobie za cel wprowadzenie jednostki do KSRG. Z dniem 01.01.2015r jednostka została włączona do systemu.

Strażacy zwiększyli starania aby przeszkolić jak największą ilość członków. Od stycznia 2014 rok w jednostce powołany jest JOT. Rocznie do akcji druhowie wyjeżdżają od 30 do 45 razy lecz bywają wyjazdy połączone w kilka akcji. Druhowie pieniądze z ekwiwalentu przekazują na zakup sprzętu dla jednostki. Dzięki temu zakupili już stroje do usuwania gniazd os i szerszeni, pompę szlamową, drabinę, tłumice, latarki oraz inny drobniejszy sprzęt. Druhowie gdy tylko mają czas i trochę funduszy zawsze pożytkują to dla straży. Remontują i odnawiają pomieszczenia, naprawiają dach. W szeregach mają wielu specjalistów dzięki czemu nie muszą wynajmować ekip remontowych.

Na dzień 29.03.2015 w jednostka razem z MDP i członkami honorowymi i wspierającymi liczy 53 członków, z czego 22 druhów przeszkolonych podstawowo w tym 3 dziewczyny, 8 technicznie, 2 kierowców konserwatorów, 2 naczelników, 5 dowódców i 2 z KPP.

Druhowie dążą do pozyskania sprzętu do ratownictwa technicznego oraz medycznego. Dzięki zaangażowaniu druhów oraz pomocy Urzędu Gminy, KSRG oraz darczyńców można tego dokonać.

Informacje oraz zdjęcia dzięki uprzejmości OSP.

Strażacki.pl

OSP Korytów powstała w 1957 roku, w liczącej wówczas 95 gospodarstw wsi.


Sklep pożarniczy Florian

maseczki dla strażaków


Galeria

Czytaj również