Marcyporęba

OSP Marcyporęba

OSP Marcyporęba

Jednostka OSP Marcyporęba zlokalizowana jest w województwie małopolskim, powiecie Wadowickim, gmina Brzeźnica.  Jest to jedna z 10 jednostek w gminie Brzeźnica. W roku 1913 zebrało się kilku mężczyzn i podjęli wspólną decyzje o powołaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcyporębie.

Pierwszymi założycielami OSP byli: Ksiądz Jan Matoga, Franciszek Błachut, Jan Bolek, Antonii Medoń, Jan Pilch, Franciszek Siwek i inni, a pierwszym Naczelnikiem był Jan Błachut.

W związku z niewielkimi zasobami finansowymi jakie posiadała ówczesna straż, potrzeba było aż poręczenia hipotecznego aby zakupić od Krakowskiego Magistratu ręczną sikawkę na zaprzęg konny. Latem 1914 roku odbyła się uroczystość poświecenia sprzętu, lecz piękną uroczystość przerwała burza z piorunami gdzie jeden z piorunów spowodował pożar. Dzielni Strażacy przy pomocy nowej sikawki szybko ugasili pożar a Straż Pożarna w Marcyporębia przeszła chrzest bojowy z nowym sprzętem. Ta historyczna sikawka służyła w niezliczonych akcjach gaśniczych od powojennych lat, wspomagana zawsze i w każdej chwili mocnymi ramionami Strażaków do ciągnięcia sikawki służyły konie gospodarzy.

Budynek drewnianej remizy był wybudowany w czasach przedwojennych obecnie znajduje się przy drodze gminnej przy posesji Pana Józefa Kuflowskiego w tym budynku przechowywano sprzęt i sikawkę ręczną na zaprzęg konny. W dowód uznania za swoją działalność i poświecenie w ratowaniu dobytku w roku 1919 zostaje ufundowany pierwsze Sztandar dla Strażaków z Marcyporęby. Z prywatnej fundacji Marii i Wawrzyńca Żmudów, Sztandar służył do lat 1994 obecnie znajduje się w Domu Strażaka w gablocie.

W roku 1938 Strażacy obchodzili 25 lecie powstania jednostki. Dokumentem tej uroczystości jest tablica z gwoździami informująca udział druhów i mieszkańców. W okresie międzywojennym oprócz swojej podstawowej działalności Strażacy brali również czynny udział w działalności społeczno-kulturalnej wsi. Wspomnieć tutaj można o organizowaniu: festynów, zabaw, tradycje folklorystyczne.

Strażacy działali również w czynach społecznych na rzecz wsi, np.: przy budowie dobudówki Domu Ludowego gdzie druhowie mieli świetlice na prowadzenie zebrań i spotkań do tego czasu druhowie spotykali sie w domu prywatnym u druha Świętej Pamięci Władysława Kuflowskiego. Również druhowie brali udział przy budowie Szkoły Podstawowej w Marcyporębie.

W latach 1951-52 Strażacy podjęli decyzje o utworzenia filii straży w Bachorowicach, gdzie druhowie otrzymali pompę, którą przechowywali w budynku drewnianym zwanym Remizą. Obecnie znajduje się tam przystanek autobusowy, a zebrania odbywały się w domu prywatnym u druha Świętej Pamięci Emila Grzywy.

W 1972 roku Władze Oświatowe przekazały budynek starej Szkoły w posiadanie Straży pożarnej, która zaadaptowała ją na Remizę i Świetlicę.

Kółko rolnicze w Marcyporębie w roku 1975 przekazało Straży Pożarnej traktor „Majorek” 3011, który zastąpił siłę pociągową koni, co pozwalało na szybsze dotarcie do działań ratowniczych.

Strażacy posiadając swoje lokum władze Zarządu rozpoczynają starania o przydział samochodu pożarniczego. Oczekiwania szybko się spełniły i 1980r. jest już do dyspozycji Strażaków samochód marki „Star 25” i w tym momencie Straż z konno-motorowej staję się strażą typu „S”

Ze względu na zły stan budynku Zarząd w 1981r. podejmuję trudną decyzje, ale ważna o budowie nowego Domu Strażaka choć czasy były niespokojne druhowie się nie poddawali i kontynuowali budowę nowego Domu Strażaka przy dofinansowaniu Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Gminy i Państwowego Zakładu Ubezpieczeniowego i mieszkańców Marcyporęby i Nowych Dworów nowy budynek zostaje przekazany do użytku Strażakom. W 1988roku z tej okazji zostaje przekazany do użytku samochód pożarniczy marki Star 244 GBA 2.5/16 przez Komendę Rejonową w Wadowicach.

Strażacy 05.03.1994r. obchodzą 80 lecie. Z tej okazji mieszkańcy Marcyporęby i części Nowych Dworów ufundowali nowy Sztandar dla jednostki OSP Marcyporęba za ich działalności i poświecenie w ratowaniu życia i mienia.

W 1996 roku OSP pozyskuje samochód pożarniczy lekki typu Żuk z Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach,

15 maja 1997r. Jednostka OSP Marcyporęba wkracza w szeregi Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W maju 2000 roku po raz pierwsze powstaje Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, gdzie Straż odmłodniała i nabiera rozpędu i ruszyła machina napływu młodych druhów do czasu obecnego.

26.04.2003r. Straż obchodzi 90 lecie powstania jednostki OSP Marcyporęba i zostaje odznaczona Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

Strażacy nie zwalniają tempa, w roku 2006 pozyskują samochód pożarniczy typu średniego marki Magirus GAM 8/16 ufundowany przez Urząd Gminy Brzeźnica i Mieszkańców Marcyporęby i części Nowych Dworów, który zastąpi wysłużony samochód Żuk, a w roku 2007 29.04 strażacy obchodzą 95 lecie z tej okazji zostaje poświęcony nowy samochód.

W roku 2010 strażacy utworzyli kolędę Strażacką z Szopką gdzie co roku z okazji Świąt Bożego Narodzenia druhowie śpiewając i Grając kolędy odwiedzają mieszkańców i gości.

Strażacy 2011 roku zakupują sprzęt do Ratownictwa Drogowego typu Lukas sfinansowany w 50 % (25.000zł) pokryte z funduszu KSRG drugą połowę 25.000 zł przekazali mieszkańcy owych wsi i Sponsorzy. Sprzęt służący do ratowania poszkodowanych wypadkach drogowych i innych zdarzeniach losowych.

W 2012 roku po raz pierwszy powstaje drużyna Kobieca.

Przez te lata Ochotniczą Strażą Pożarną kierowali Naczelnicy: Bolek Jan, Mocała Wiktor, Piotrowicz Wawrzyniec, Dyrek Kazimierz, Knawa Wawrzyniec, Kosek Józef, Płatek Franciszek, Morek Antoni, Pyjos Julian, Medoń Edward 1976-2001r., Orgal Zdzisław 2001-2016r, Orgal Grzegorz 2016-

Przez te lata druhowie pozostawili wiele zdrowia i sił dla ratowania dobytku i życia mieszkańców. Przepracowali wiele tysięcy godzin społecznych na rzecz wsi jak i przy pracach z sprzętem pożarniczym i pracach przy budynku zwaną Starą Remizą jak i przekazanym budynkiem starej szkoły i nowym Domem Strażaka dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie z programu „Małopolskie Remizy” i Urzędu Gminy Brzeźnica i wkładu wielu godzin pracy druhów. Aby doczekać się tak pięknego obiektu.

Strażacy współpracują z Urzędem Gminy Brzeźnica, Radą Sołecką Marcyporęba, Bachorowice i cześć Nowych Dworów, Koło Gospodyń Marcyporęba i Nowe Dwory z Szkołą Podstawową w Marcyporębie, gdzie druhowie co roku przyjeżdżają samochodami do dzieci aby pokazać sprzęt oraz zakres jego działania. Pokazują również jak używać sprzętu i do czego służy i jak udzielać pierwsze pomocy przed medycznej. Pomagają przygotować dzieci na turnieje Wiedzy Pożarniczej,

Strażacy organizują festyny i zabawy dla Mieszkańców, Gości i Dzieci.

Strażacy biorą udział w wszelkich uroczystościach strażackich: na terenie Gminy, w powiatowym Dniu Strażaka, udział orkiestr Dętych w Wadowicach, obchodu urodzin ŚW. Jana Pawła II, udział druhów w Szkole Aspirantów w Krakowie z okazji Wigilii oraz wielu innych obchodach. Czynny udział biorą także w uroczystościach kościelnych, np.: Warta przy grobie, Msza Rezurekcyjna, Msza z okazji Dnia Strażaka, Boże Ciało, odpust NMP Szkaplerznej, odpust Patrona Parafii ŚW. Marcina i innych uroczystości kościelnych, Dożynki Gminne.

Strażacy co roku zabezpieczają drogę podczas: procesji drogi krzyżowej, Bożego Ciała, Dożynki Gminne, obchodów Polskiego Stronnictwa Ludowego i wiele innych.

Rok jubileuszowy 2013 jest rokiem obchodów 100lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcyporębie już z tej okazji druhowie wykonali kapitalny remont sikawki ręcznej na zaprzęg konny i wiele innych prac, sponsorzy wykonali figurkę ŚW. Floriana i Kamień z tablicą modlitwy Strażaków. Na tą okazje Apolonia z synem Eugeniuszem Bik zafundowali nowy sztandar. Taki gest zasługuje na szczególne uznanie. Ze środków własnych OSP i Gminy Brzeźnica został zakupiony samochód ratowniczo-gaśniczy marki STAR-MAN 2.5/16. Zostały również zakupione mundury wyjściowe sfinansowane ze środków Unijnych.

W roku 2016 jednostka liczy 90 członków zwyczajnych.OSP bierze co roku udział w zawodach sportowo-pożarniczych. Osiągnięcia w zawodach sportowo pożarniczych drużyny seniorów i MDP są imponujące. Jednostka zdobywam wysokie miejsca w zawodach gminnych oraz powiatowych.

Z roku na rok z pozyskanych funduszy są prowadzone modernizacje sprzętu, remizy, umundurowania jak i szkoleń druhów.

Zapraszamy na stronę internetową www.ospmarcyporeba.cba.pl oraz do odwiedzinfanpage na facebook`u OSP Marcyporęba.

Informacje oraz zdjęcia OSP.

Strażacki.pl

Jednostka OSP Marcyporęba zlokalizowana jest w województwie małopolskim, powiecie Wadowickim, gmi


Sklep pożarniczy Florian

kalendarz zmianowy psp 2020


Galeria

Czytaj również