Uwaga

Google Geocoding API error: The request was denied.

Mąkowarsko

OSP w Mąkowarsku

OSP w Mąkowarsku

W Krajowym Rejestrze Sądowym rok 1929 figuruje jako początkowy, od którego datuje się powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąkowarsku. Inicjatorami powołania organizacji do walki z pożarami byli mieszkańcy Mąkowarska.

Ówczesna organizacja straży posiadała skromny sprzęt m in. łopaty, wiadra, łomy, bosaki, tłumnie, lekkie drabiny przystawne. Organizacja przeciwpożarowa polegała na dyżurach pary koni u rolników mieszkających najbliżej remizy. Były one używane do tzw. sikawki konnej. Zakupił ją dla straży kupiec Jan Śliwiński. Kolejnym elementem były furmanki konne z beczkami dowożące wodę do pożaru, które były wynagradzane ze środków publicznych. Obsługą sikawki zajmował się, będący również naczelnikiem kowal Poteracki. Człon straży stanowili rzemieślnicy. Wśród znanych nazwisk byli bracia Szramkowscy i Krzyżelewscy. W roku 1932 do Mąkowarska przyprowadza się kowal Jan Tojza i zostaje naczelnikiem. Funkcję prezesa pełni wówczas kupiec Jan Śliwiński, a skarbnikiem jest rolnik Antoni Mroziński. Zarząd straży w tym składzie przetrwał do wybuchu wojny we wrześniu 1939 roku. Los sprawił, że cała trójka zginęła w początkowym okresie okupacji w obozach. Z chwilą nastania okupacji hitlerowskiej straż była obowiązkowa od 16 roku życia, a kierowali nią wówczas sołtys Erich Lange, Gerard Gert oraz rzeźnik Brac. Po zakończeniu wojny wśród pierwszych strażaków tradycyjnie byli rzemieślnicy m. in. Władysław Kortas, Stanisław Mateja, Maksymilian Łobodziński, Maksymilian Kociński, Wiktor Iwicki. Przy pomocy znanych w Bydgoszczy strażaków zawodowych Franciszka Urbanowskiego i pochodzącego z Lucimia Jana Tojzy, Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąkowarsku udało się zakupić z demobilu samochód ciężarowy Steyer, który później we własnym zakresie przerobiono na samochód pożarniczy. Od czasu zakończenia wojny w 1945 roku do końca lat 60-tych, Ochotnicza Straż Pożarna w Mąkowarsku zajmowała czołową pozycję w skali powiatu i województwa. Wzorem propagandowym była ówczesna sekcja żeńska OSP. Wiodła ona prymat w powiecie i województwie. Pod koniec 1961 roku całkowicie rozpada się sekcja żeńska. Jednym z powodów były zamążpójścia. W tamtym okresie, systematycznie raz w tygodniu odbywały się ćwiczenia szkoleniowe. W ciągu roku przeprowadzono 2 kontrole przeciwpożarowe w budynkach mieszkalnych i gospodarstwach. Frekwencja członków OSP na alarmach była 100%. W roku 1970 do kasacji z powodu zużycia nadaje się wóz strażacki, więc do pożaru jechało się traktorem. W roku 1971 przydzielony zostaje samochód marki Żuk, a 22 października 1974 roku Komenda Powiatowa Straży Pożarnych w Bydgoszczy przydziela na stan samochód marki Star 25 rocznik 1963, który był użytkowany przez 33 lata do sierpnia 2007r. Jako drugi samochód zostaje włączony do przydziału bojowego w styczniu 2002 roku, Star 244. Przez krótki okres, po wycofaniu Stara 25 „babci” posiadaliśmy drugiego Stara 244. W chwili obecnej posiadamy wóz średni i lekki techniczny, które są obecnie w podziale bojowym, a także ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Jelcz 410 GCBA, który aktualnie jest w generalnym remoncie.

Druhowie starają się, aby wprowadzać w szeregi nowych adeptów. Tę rolę spełnia Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, której członkowie w ostatnim dziesięcioleciu wielokrotnie zajmowali pierwsze lokaty w zawodach pożarniczych na szczeblu gminnym i powiatowym. Współczesność stawia nowe wymagania, poszerza się zakres działań, w których uczestniczą strażacy ochotnicy. Wyzwaniem do podnoszenia swoich kwalifikacji jest Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, do którego Ochotnicza Straż Pożarna w Mąkowarsku została włączona z dniem 23 kwietnia 2002 roku. Dla spełnienia wymogów, druhowie uczestniczą w kursach podstawowych na strażaka-ratownika, jak również biorą udział w szkoleniach specjalistycznych. Bowiem obecna rola strażaka-ratownika nie ogranicza się do gaszenia pożarów, ale nakłada na niego obowiązek podejmowania czynności ratowniczych w wielu zdarzeniach losowych, na które narażony jest współczesny człowiek. Aby efektywnie działać muszą być zapewnione odpowiednie warunki lokalowe i sprzętowe. Dzień dzisiejszy jest tego wymownym przykładem. Bowiem strażacy mają zakończony etap budowy remizy, są wyposażeni w sprzęt i rozpoczyna się nowy rozdział w historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąkowarsku.

Zdjęcia oraz informacje dzięki uprzejmości OSP w Mąkowarsku.

Strażacki.pl

W Krajowym Rejestrze Sądowym rok 1929 figuruje jako początkowy, od którego


Sklep pożarniczy Florian

kalendarz zmianowy psp 2020


Galeria

Czytaj również

blog comments powered by Disqus