Woźniki

OSP w Woźnikach

OSP w Woźnikach

Jednostka OSP w Woźnikach mieści się w Rynku pod ,,szczęśliwym" numerem 13. Ochotnicza Straż Pożarna w Woźnikach należy do grona 46 jednostek powiatu lublinieckiego i jest jedną z 21 wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

Straż woźnicka została wcielona w szeregi KSRG w roku 1997 i jednocześnie działa w podsystemach takich jak ''RATOWNICTWO DROGOWE” ORAZ „GRUPA APARATY ODO” .Co to są za grupy i co oznaczają?

Działania z zakresu ratownictwa drogowego na terenie powiatu realizują zastępy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lublińcu, które są wspomagane siłami Ochotniczych Straży Pożarnych. Ze względu na rozległy obszar powiatu (822 km2) oraz dużą ilość szlaków komunikacyjnych przebiegających przez teren powiatu (m.in DK-46, DK-11 ) w celu skrócenia czasu dojazdu zastępów straży pożarnej do ewentualnego zdarzenia drogowego, stworzony został system "Ratownictwo drogowe" w skład którego wchodzą jednostki powiatu lublinieckiego.

„GRUPA ODO” W związku z pojawiającymi się coraz częściej akcjami ratowniczymi, w których to strażacy jednostek ochotniczych straży pożarnych prowadzą działania ratownicze korzystając ze sprzętu ochrony dróg oddechowych stworzony został na terenie powiatu podsystem "Grupa aparaty ODO". Jednostki wchodzące w skład grupy są wyposażone w sprzęt ochrony dróg oddechowych (aparaty powietrzne podciśnieniowe lub nadciśnieniowe). Ponadto strażacy z w/w jednostek odbyli specjalistyczne szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji sprzętu ODO, które zakończył egzamin praktyczny w komorze dymowej .

Ponadto jednostka OSP Woźniki jest jednostka typu s-3 znaczy to, że jest wyposażona w:

  • dwa samochody gaśnicze typu GBA

  • samochód ratownictwa drogowego typu SLRT

Samochody te są wyposażone w niezbędny sprzęt do ratowania życia i mienia poszkodowanych osób. Warto też zaznaczyć , że wszyscy ochotnicy biorący udział w akcjach posiadają aktualne badania lekarskie.

Informacje oraz zdjęcia dzięki uprzejmości OSP.

Strażacki.pl

Jednostka OSP w Woźnikach mieści się w Rynku pod ,,szczęśliwym" numerem


Sklep pożarniczy Florian

maseczki dla strażaków


Galeria

Czytaj również