Wola Kiełpińska

OSP Wola Kiełpińska

OSP Wola Kiełpińska

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Kiełpińskiej powstała w roku 1932, a jej inicjatorem i twórcą był ówczesny wikariusz, późniejszy biskup Płocki ks. Piotr Dudziec. Na siedzibę przeznaczono część zabudowań gospodarczych przy kościele za zgodą ks. proboszcza Jana Przedpełskiego. Do powstania OSP przyczyniły się rodziny : Kacperskich, Perczyńskich, Kaczmarczyków, Sikorskich i wiele innych.

Dzięki staraniom proboszcza ks.Ludomira Lisowskiego oraz wysiłkom strażaków, stowarzyszeń katolickich wybudowano remizę strażacką. Niestety została ona zniszczona w czasie II wojny światowej. Na nową przyszło poczekać do roku 1964 .

Okres II wojny światowej to zawieszenie działalności OSP na rozkaz okupanta. Wielu strażaków było aresztowanych i uwięzionych. Mimo powszechnego terroru i groźby represji okoliczni mieszkańcy nadal współpracowali z partyzanckimi oddziałamy. Wznowienie działalności OSP nastąpiło w 1945 roku po powrocie do parafii ks. Witolda Sujkowskiego. Był to ciężki okres gdyż ludzie musieli odbudowywać własne domy i gospodarstwa, więc na działalność w straży brak było czasu. Ożywienie nastąpiło w roku 1949 z inicjatywy ks. Stanisława Zająca i okolicznych mieszkańców. W roku 1961 OSP otrzymała z demobilu pierwszy samochód Amer – Dodge .

Rok 1964 to budowa i oddanie do użytku nowej strażnicy, a w roku 1972 OSP otrzymała wóz bojowy beczkowóz star 26. Wydarzenia te owocowały czołowymi lokatami w Zawodach Strażackich: I miejsce w zawodach powiatowych 1974 r.

Dnia 16.05.1982 roku na uroczystości 50 – lecia powstania jednostka otrzymała sztandar ufundowany przez społeczność lokalną, a poświęcenia dokonał ks. kan.Kazimierz Śniegocki .

W roku 1985 nastąpiła rozbudowa dwóch boksów garażowych .

Nowy sztandar OSP otrzymała na 75 – lecie w roku 2007 od społeczności lokalnej .

Obecnie OSP posiada trzy samochody bojowe, łódź z przyczepą, sprzęt hydrauliczny i sprzęt do pomocy przedmedycznej. Średnia wyjazdów w ostatnich pięciu latach to ponad sto w ciągu roku .

Od 2015 roku druhowie reaktywowali Młodzieżową Drużynę Pożarniczą, która aktualnie liczy 20 członków w wieku 13-17 lat.

Informacje oraz zdjęcia OSP.

Strażacki.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Kiełpińskiej powstała w roku 1932, a jej inicjatorem i twórcą


Sklep pożarniczy Florian

kalendarz zmianowy psp 2020


Galeria

Czytaj również