OSP Złaków Kościelny

OSP Złaków Kościelny

OSP Złaków Kościelny

Ochotnicza Straż Pożarna w Złakowie Kościelnym (woj. łódzkie, powiat łowicki, gmina Zduny) została założona w 1908 roku. Organizatorem tej jednostki był m. in. ks. Prałat Wasilewski Stanisław, ówczesny proboszcz parafii Złaków Kościelny. Jednostka powstała w czasie zaboru Rosji Carskiej, organizatorzy podjęli wiele trudu i wysiłku u władz carskich aby założyć taką organizację.

W tymże roku zakupiono sikawkę ręczną. W roku 1910 zakupiono beczkę drewnianą 200 litrową na wózku dwukołowym. Straż liczyła wtedy 45 członków czynnych. W roku 1929 zakupiono wóz na resorach pod sikawkę, 45 hełmów rzymskich oraz mundury drelichowe. Sprzętem tym posługiwano się do 1937 roku. Rok później zakupiono motopompę typu "Silesia" o wydajności 200l./min.

W okresie okupacji jednostka straciła dwóch strażaków, którzy zostali aresztowani i zamordowani przez gestapowskich okupantów.

Podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku posiadany sprzęt przeciwpożarowy został zabrany do Łowicza w celu gaszenia pożarów powstałych przez bombardowanie wojsk hitlerowskich, sprzęt został zdewastowany. Po wyzwoleniu jednostka zaczęła uzupełniać zdewastowany sprzęt, remontując motopompę, kupując węże tłoczne oraz inny sprzęt przeciwpożarowy.

W 1950 roku jednostka otrzymała nową motopompę "M800", przydzielona została przez Powiatową Komendę Straży Pożarnych w Łowiczu, za czynny udział w zawodach i za zniszczony sprzęt w czasie działań wojennych.

Dnia 15 maja 1958 roku Straż Pożarna w Złakowie Kościelnym obchodzi uroczystość 50-lecia swego istnienia. Również w tymże roku staraniem zarządu został zakupiony samochód terenowy marki DODGE i służył do 1967 roku.

W roku 1970 staraniem zarządu otrzymano nowy samochód bojowy marki ŻUK. W 1971 roku utworzono na strychu domu ludowego świetlicę strażacką, która służyła do 1990 roku. W 1973 roku pobudowano dwa baseny strażackie.

Dnia 21 maja 1978 roku zorganizowana została uroczystość 70- lecia istnienia jednostki, z tej właśnie okazji poświęcono nowy sztandar.

W roku 1980 jednostka otrzymuje samochód pożarniczy GBM3/8 STAR A29.

W roku 1988 zorganizowane są obchody 80-cio lecia istnienia jednostki. W grudniu 1988 roku zarząd podejmuje decyzję o rozbudowie domu ludowego powiększając o dwa boksy garażowe oraz na górze na dużą sale konsumpcyjną z zapleczem kuchennym i gospodarczym. Do roku 1995 trwały remonty i innowacje w domu ludowym oraz na placu.|

W 1997 roku został sprowadzony drugi samochód bojowy marki STAR 244, dzięki życzliwości KPSP w Łowiczu samochód ten został wyposażony w potrzebny sprzęt przeciwpożarowy.

Dnia 25 sierpnia 2008 roku jednostka obchodzi 100-lecie istnienia. W tym także roku zostaje zakupiony lekki samochód Volkswagen LT 35. W roku 2012 wysłużony wóz bojowy STAR A29 zastępuje drugi już STAR 244 przekazany z sąsiedniej jednostki OSP Zduny.

W roku 2013 jednostka podjęła działania w celu wstąpienia do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, a co za tym idzie, zakup sprzętu, oraz wyszkolenie strażaków.

Jednostka wyposażona jest w Zintegrowany System Alarmowania DSP-50 wraz z terminalem GSM DTG-53 oraz usługę "Jednoczesne alarmowanie" co znacznie usprawnia wyjazd do akcji.

Na chwilę obecną druhowie posiadają dwa wozy bojowe STAR 244 oraz VW LT 35, 16 kompletów ubrań specjalnych i cały czas czynimy działania ku wyposażeniu jednostki w lepszy sprzęt ratowniczo - gaśniczy oraz o wejście do KSRG.

Informacje oraz zdjęcia dzięki uprzejmości OSP.

Strażacki.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Złakowie Kościelnym (woj. łódzkie, powiat ł


Sklep pożarniczy Florian

maseczki dla strażaków


Galeria

Czytaj również