Zakrzówek

OSP Zakrzówek

OSP Zakrzówek

OSP w Zakrzówku jest pierwszą jednostką OSP w Gminie Zakrzówek, która powstała na bazie już działającej straży pożarnej przy Cukrowni Zakrzówek (lata działalności Cukrowni 1875-1932, z przerwą w latach 1915-1922). W czasie wojny 1939 -1945 jednostka funkcjonuje.

Pierwszą siedzibą straży był budynek już nieistniejący przy ul. Strażackiej na obecnym placu targowym, który służył do połowy lat 60.

W latach 1963-1966 w czynie społecznym i pomocy ówczesnych władz gromadzkich wybudowano murowaną strażnicę, która w latach 2009-2011 została rozbudowana
z przeznaczeniem na Gminny Dom Kultury a Ochotnicza Straż Pożarna otrzymała nowe pomieszczenia na swoją działalność.

Liczebność jednostki w różnych latach wahała się od 26 do dnia dzisiejszego 53 druhów
w tym 10 druhen.

Pierwszy samochód pożarniczy Star 25 druhowie otrzymali w 1967 r. od Powiatowej Komendy Straży Pożarnej z Kraśnika, który służył do 2003 r. i do tego 126,5 mb węży. W 1968 r. strażacy otrzymali nową motopompę.

Lata 2007-2013 były przełomowe dla OSP. Do straży wstępują młodzi druhowie, którzy zostali przeszkoleni i wyposażeni w odpowiednią odzież ochronną. Druhowie pozyskują sprzęt samochód lekki FORD, średni Star 244 GBA 2,5/16, Zestaw hydrauliczny, motopompę Tohatsu, szlamówki, agregat prądotwórczy, Zestaw R-1 i inny sprzęt.

Podczas obchodów 95-lecia jednostki w dniu 26 maja 2013 roku nadano Sztandar.

W dniu 20 maja 2013 roku jednostka OSP Zakrzówek zostaje włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Według druhów współpraca z wójtem gminy układa się bardzo dobrze a także pomiędzy jednostką PSP w Kraśniku. Nie brakuje sprzętu, czy ubrań specjalnych. Strażacy bardzo prężnie działają na rzecz społeczności lokalnej i gminy. Przeprowadzają pokazy dla dzieci, mieszkańców, niosą pomoc wszystkim potrzebującym w ciągu dnia i nocy.

Współpracują z zaprzyjaźnioną jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Oost Malle (Belgia), w tym roku gościli kolegów na obchodach 125 lecia jednostki.

Aktualnie druhowie czynią starania aby pozyskać nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy, tak aby działania były szybsze i bezpieczniejsze.

Informacje oraz zdjęcia dzięki uprzejmości OSP.

Strażacki.pl

OSP w Zakrzówku jest pierwszą jednostką OSP w Gminie Zakrzówek, która po

Galeria

Czytaj również