Wspólne ćwiczenia dolnośląskich SGRW

Wspólne ćwiczenia dolnośląskich SGRW

W dniach od 30 listopada do 2 grudnia na trzech wytypowanych obiektach odbyły Manewry Ratownictwa Wysokościowego województwa dolnośląskiego. Uczestniczyło w nich w sumie 28 strażaków, z trzech specjalistycznych grup ratownictwa wysokościowego tj. ‘LEGNICA-3’, ‘ŚWIDNICA’ i ‘WROCŁAW-9’.

Cele założone do osiągnięcia podczas manewrów obejmowały doskonalenie umiejętności współdziałania strażaków wchodzących w skład specjalistycznych grup ratownictwa wysokościowego, zapoznanie z możliwościami podjęcia skutecznych działań na turbinach wiatrowych, tworzenie złożonych układów ratowniczych na obiektach przemysłowych, doskonalenie technik alpinistycznych stosowanych w ratownictwie wysokościowym z wykorzystaniem zróżnicowanego sprzętu będącego na wyposażeniu Państwowej Straży Pożarnej oraz sposoby podejmowania poszkodowanych ze znacznych głębokości - informuje Komenda Wojewódzka PSP we Wrocławiu.

W każdym z trzech dni manewrów realizowane było jedno wiodące założenie. Dzięki temu można było osiągnąć wszystkie zakładane cele szczegółowe z uwzględnieniem bezpieczeństwa ratowników oraz zróżnicowanych wariantów.

Realizacja założeń wymagała doboru specyficznych obiektów. W związku z tym wytypowano trzy obiekty: Park Wiatrowy w Łukaszowie (powiat złotoryjski), Elektrownię Wodną w Pilchowicach (powiat lwówecki) oraz nieczynną sztolnię "Luiza" w okolicach miejscowości Radzimowice (powiat jaworski).

Nad poprawnością realizacji założeń czuwali mł. bryg. Robert Garbaciak (KM PSP we Wrocławiu), mł. bryg. Robert Paszczyk (KM PSP w Jeleniej Górze), mł. bryg. Paweł Kaliński (KM PSP w Wałbrzychu), st. kpt. Andrzej Cerek (KP PSP w Świdnicy) oraz kpt. Mirosław Boczar - wojewódzki koordynator PSP do spraw ratownictwa wysokościowego (KW PSP we Wrocławiu).

Specjalistyczne grupy ratownictwa wysokościowego wchodzą w skład Centralnego Odwodu Operacyjnego. Grupa z Wrocławia realizuje poziom gotowości operacyjnej A, B, C natomiast grupy z Legnicy i Świdnicy poziom A, B.

Foto. KW PSP Wrocław

remiza998 750 100px

Diato_v1.png

Galeria

strazacki.pl/ŁS