Tuchomie

Warsztaty ratownicze z zaopatrzenia wodnego w Tuchomiu

Warsztaty ratownicze z zaopatrzenia wodnego w Tuchomiu

W dniach 24-25 września 2022 roku na terenach rekreacyjnych przy przystani kajakowej w Tuchomiu odbyły się warsztaty ratownicze pt.: „ZAOPATRZENIE WODNE”. Warsztaty zorganizowała Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchomiu wraz z firmą „Ognisty”.W warsztatach wzięło udział prawie 90 strażaków ochotników oraz zawodowych, nie tylko z województwa pomorskiego. Wszyscy przybyli na zajęcia uczyli się jak prawidłowo wykorzystywać zasoby wodne w trakcie prowadzonych działań gaśniczych.

Dzięki organizacji warsztatów ich uczestnicy wrócili do Jednostek z nową wiedzą z zakresu m.in. wykorzystywania hydrantów, jak również przetłaczania i przepompowywania, co omówione zostało bardzo szczegółowo w ramach tematyki organizacji przesyłu wody. 

Zajęcia prowadzili Dawid Bąkowski oraz Mariusz Janowicz z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie.

foto: OSP Tuchomie

Strażacki.pl

W dniach 24-25 września 2022 ro

Galeria