Szczawno

OSP Szczawno

OSP Szczawno

Ochotnicza Straż Pożarna w Szczawnie powstała w 1948r. Po przyjeździe do miejscowości Szczawno napotkano stojącą pompę w środku wsi. Wtedy to pan Lewicz stwierdził że jak jest pompa strażacka to i musi być straż w Szczawnie. Początki były trudne ponieważ były braki w sprzęcie. W miejscowości była pełna mobilizacja mieszkańcy ofiarowali to czym dysponowali.

Jedni użyczali wóz konny inni dawali konie aby straż mogła funkcjonować. Pompa była przewożona na wozie zaprzęgiem konnym. Niejednokrotnie zdarzało się tak,że trzeba było przerywać prace polowe i jechać z pompą do gaszenia pożaru. Z każdym rokiem umiejętności i liczba strażaków się powiększała w chęci niesienia pomocy sąsiadom oraz mieszkańcom innych sąsiednich miejscowości. Pierwszym komendantem był pan Lewicz. Od tamtego czasu we władzach OSP zasiadały takie osoby jak pan Trzyna Florian, Kociuba, Hrenczewski, Orłowski. W późniejszym czasie OSP wzbogaciło się w przyczepkę z wyposażeniem. Przyczepka była ciągana traktorem. Kolejnymi zwierzchnikami byli Antoni Satała oraz Jerzy Pietrzak. Na początku lat 90 OSP wygrało w zawodach sportowo-pożarniczych samochód pożarniczy marki Żuk.

Warto dodać,że jednostka czynnie bierze udział w zawodach na szczeblu gminnym oraz powiatowym. W tym samym czasie w miejscowości pojawia się problem braku świetlicy. Po długich negocjacjach włodarz gminy Dąbie pan Kazimierz Jędrasiak oraz radny Szczawna Józef Reczuch spotykają się z komitetem budowy remizy strażackiej która ma służyć jako świetlica wiejska. W skład komitetu wchodzą; Orłowski Henryk, Satała Antoni, Pietrzak Jerzy, Reczuch Józef, Nawara Stanisław oraz pozostali członkowie OSP. Remiza Strażacka była w większości budowana w czynie społecznym przez strażaków oraz mieszkańców miejscowości Szczawno. W 1997r odbyło się uroczyste otwarcie remizy w której skład wchodzi boks garażowy na samochód, aneks kuchenny, biuro, sanitariaty oraz sala bankietowa. Strażacy dysponując takim obiektem stają się organizatorami cyklicznych imprez takich jak sylwester, andrzejki oraz inne uroczystości. Przy takim rozmachu do straży wstępują kolejni druhowie.

W 2001r jednostka wybiera nowy zarząd. Komendantem zostaje Marcin Reczuch który piastuje swoją funkcję po dzień dzisiejszy, a prezesem Antoni Satała. Zarząd przy współpracy z urzędem gminy oraz Lasami państwowymi pozyskuje nieodpłatnie wóz strażacki Star 266 z wyposażeniem. Strażacy uczestniczą w cyklicznych szkoleniach oraz startują w zawodach. W uroczystościach kościelnych zabezpieczają cały ceremoniał. Służba przy Bożym grobie, Boże Ciało. Strażacy stają się widoczni przy organizacji imprez w całej gminie. W gminnych zawodach nasi druhowie zajmują czołowe lokaty. Strażacy organizują szkolenia oraz obozy szkoleniowe dla młodzieży. Organizują wyjazdy dla dzieci na zawody sportowe oraz fundują paczki dla uczniów miejscowej szkoły.

Przez lata jednostka uczestniczy w akcjach gaśniczych na coraz większym terenie. Pozyskują coraz więcej sprzętu specjalistycznego. W roku 2011 jednostka wstępuje do KSRG. Jest potrzeba rozbudowy remizy ponieważ robi się ciasno. Prezes wraz z komendantem siadają do rozmów z Wójtem Gminy Krystyną Bryszewską na temat rozbudowy. Rozmowy są burzliwe i są ponawiane przy każdej możliwej okazji. Członkowie OSP czynnie wspierają swój zarząd i mobilizują do działań. W 2012r opuszcza szeregi druh Prezes ANTONI SATAŁA. Strażacy godnie i uroczyście uczestniczą w ostatniej drodze Prezesa. W nowych wyborach Prezesem zostaje druh Mariusz Wasilewski. Obowiązki skarbnika dalej pełni druh Krzysztof Kapica. Władze OSP prowadzą rozmowy z Wójtem o potrzebie zakupu kolejnego wozu bojowego. Komendant dostaje zgodę na wybranie auta i zakup co staje się faktem. Druhowie mają trzecie auto GBA3/27 IVECO.

Nadszedł czas gdy został ogłoszony przetarg na rozbudowę Domu Strażaka ale żeby nie było łatwo oferty opiewają na większe kwoty niż straż dysponuje. Dalej trwają gorące rozmowy na szukanie funduszy z Wójtem Gminy. Wspólne wyjazdy Komendanta z Wójtem do Dyrekcji Lasów Państwowych przynoszą efekty w pozyskaniu sprzętu do działań. Odbywają się kolejne 2 przetargi i w końcu zostaje podpisana umowa na rozbudowę. Zostaje dobudowany drugi boks garażowy oraz suszarnia do suszenia węży strażackich. Na wieży jest zamontowana syrena alarmowa z nowoczesnym powiadamianiem o zagrożeniach. Teraz każdy strażak dostaje sms o wyjeździe do działań, co się dzieje oraz gdzie jest wyjazd. Strażacy w podziękowaniu za tą inwestycję w czynie społecznym na pozostałej części odnawiają elewację oraz odnawiają wewnątrz pomieszczenia. Przy takim rozmachu do szkoleń przystępują kolejni druhowie i druhny. Na tę chwilę mamy przeszkolonych 30 osób w zakresie prowadzenia działań ratowniczych. Są to kursy podstawowy I stopień, I I stopień, Techniczny, powodziowy, KPP, LPR. Druhowie pozyskali łódź ratowniczą, Hydraulikę z osprzętem, kamerę termowizyjną, agregat prądotwórczy 50 KW, pilarki do stali i betonu. Na dzień dzisiejszy w szeregach jest 70 członków. Do działań jeżdżą też panie które mają ukończone kursy do udziału w działaniach.

Informacje oraz zdjęcia OSP.

Strażacki.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Szczawnie powstała w 1948r. Po przyjeździe do miejscowości Szczawno napotk


Sklep pożarniczy Florian

kalendarz zmianowy psp 2020


Galeria

Czytaj również