Kraj

Dziś mija rok od tragicznego pożaru w escape roomie w Koszalinie

Dziś mija rok od tragicznego pożaru w escape roomie w Koszalinie

Dokładnie rok temu, 4 stycznia 2019 roku w Koszalinie około godziny 18 doszło do tragicznego pożaru, w którym zginęło pięć 15-letnich dziewczyn, które zatruły się tlenkiem węgla. Pożar wybuchł w escape roomie, podczas gdy uczestnicy zabawy byli zamknięci w tzw. pokoju zagadek.

Z budynku udało się wydostać jednej osobie. Mężczyzna (pracownik) w stanie ciężkim został przekazany  zespołowi ratownictwa medycznego.

Po pożarze Państwowa Straż Pożarna na polecenie ministra Joachima Brudzińskiego rozpoczęła kontrole przeciwpożarowe w podobnych obiektach na terenie całego kraju.

W trakcie kontroli stwierdzono ogółem ponad 1800 nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym ponad 700 w zakresie warunków ewakuacji. Dla 79 lokali wydano decyzje o zakazie ich eksploatacji.

Nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe otwarcie w przypadku pożaru, niewłaściwej szerokości dróg ewakuacyjnych i braku ich oznakowania. W lokalach stwierdzano również m.in. brak gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych oraz użytkowanie prowizorycznych instalacji np. elektrycznych i grzewczych.

11 stycznia 2019 roku minister Joachim Brudziński podpisał zmianę rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Premier Mateusz Morawiecki zobligował również Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii do analizy aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa w obiektach, w których przebywają dzieci i młodzież oraz wymagań dla przedsiębiorców prowadzących działalność w tym zakresie.

Zgodnie z zapowiedziami premiera Mateusza Morawieckiego i ministra Joachima Brudzińskiego, MSWiA przygotowało zmianę rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Zmiana przepisów ws. ochrony przeciwpożarowej budynków

Nowelizacja rozporządzenia uszczegóławia przepisy ochrony przeciwpożarowej dotyczące ewakuacji w obiektach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza o charakterze rozrywkowym. Chodzi o lokale, w których organizowane są gry lub zabawy, w których trakcie ich uczestnicy uwalniają się z zamkniętej przestrzeni lub w inny sposób ograniczona jest możliwość przemieszczania się tych uczestników.

Zgodnie z wprowadzanymi zmianami właściciel, zarządca, użytkownik lub inny faktycznie władający takim obiektem, lub jego częścią, powinien przed rozpoczęciem działalności w tym zakresie oraz co najmniej raz na 2 lata, przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji ludzi w miejsce bezpieczne, na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, a także sprawdzenie spełniania wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Takiego sprawdzenia dokonuje się z udziałem rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa lub osób posiadających ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.

Przewidziano ponadto, aby o sprawdzeniach oraz o ich wynikach informowany był właściwy miejscowo komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej. Na właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu zostanie nałożony obowiązek przeprowadzenia takiego sprawdzenia - w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia MSWiA. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów zostało w piątek (11 stycznia 2019 r.) podpisane przez szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego.

Grafika ilustrowana 

Strażacki.pl

Dokładnie rok temu, 4 stycznia 2019 roku w Ko

Czytaj również