Pikieta pod Sejmem RP w sprawie L4 służb mundurowych już za dwa tygodnie

Pikieta pod Sejmem RP w sprawie L4 służb mundurowych już za dwa tygodnie 

W dniu 5 sierpnia 2013 roku miało miejsce posiedzenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, podczas którego przyjęto ustalenia w sprawie dalszego przebiegu akcji protestacyjnej FZZSM i wysłuchania publicznego projektu ustawy w sprawie L4 przewidywanego na 27 sierpnia br.

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych w komunikacie zwraca się do wszystkich krajowych komitetów protestacyjnych organizacji wchodzących w jej skład o podjęcie decyzji o udziale w pikiecie pod Sejmem RP w dniu 27 sierpnia 2013 roku od godziny 9.00 w trakcie wysłuchania publicznego. Jak informują w pikiecie powinni wziąć udział członkowie zarządów krajowych, wojewódzkich, okręgowych, oddziałowych i szkolnych, uczelnianych poszczególnych organizacji.

W komunikacie czytamy również, że „Członkowie FZZSM z najwyższą dezaprobatą przyjęli ostatnie wypowiedzi medialne wysokich przedstawicieli rządu i parlamentu kwestionujących dotychczasowe uprawnienia funkcjonariuszy służb mundurowych w zakresie pełnopłatnych zwolnień lekarskich i określających je jako nieuzasadniony przywilej. W kontekście zbliżającego się wysłuchania publicznego tego rodzaju wypowiedzi należy ocenić szczególnie nagannie, jako próbę manipulacji zarówno przyszłymi decyzjami parlamentu juk i opinią społeczną. W tej sytuacji konieczna jest pilna debata medialna z równouprawnionym udziałem reprezentantów rządu i przedstawicieli związków zawodowych, którzy będą mieli możliwość rzetelnego przedstawienia argumentów i wskazania zagrożeń w służbie mających wpływ na przyjęte dotychczas rozwiązania prawne.”

W obradach uczestniczyli także przedstawiciele Wielkopolskiej FZZSM i Krajowcy Sekcji Pożarnictwa NSZZ "Solidarność".

Jakie jest Wasze zdanie w sprawie przywilejów służb mundurowych. Popieracie akcję protestacyjną czy jesteście jej przeciwni?

Więcej na: http://www.zgnszzpp.republika.pl/

Strażacki.pl

Czytaj również