Powiat jeleniogórski: Pożary nieużytków

Powiat jeleniogórski: Pożary nieużytków

Każdego dnia strażacy otrzymują telefony o pożarach traw i nieużytków. Notują około 20 wyjazdów dziennie. Sytuacja jest powtarzana od wielu lat. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy jak niebezpieczne jest wypalanie traw. Jedni traktują to jako głupi wybryk i żart, inni "porządkują" w ten sposób swoje tereny.

Wyjazdy są na terenie miasta Jeleniej Góry (między innymi ul. Powstańców Śląskich, ul. Wiejska), Sobieszowa, Komarna, Miłkowa, Kowar, Karpnik, Jeżowa Sudeckiego oraz Starej Kamienicy.

Byliśmy bezpośrednimi świadkami kilku akcji straż pożarnej. Strażacy nie zdążyli jeszcze ugasić bieżącego pożaru a otrzymywali już nowe zgłoszenie. Do gaszenia traw, strażacy używają tłumic oraz wody, w zależności od wielkości płomieni oraz od obszaru objętego pożarem.

Przypominamy, że te bestialskie praktyki palenia traw, zagrażają bezpośrednio przyrodzie i są w Polsce absolutnie zakazane, stanowi o tym ustawa z dnia 16.IV.2004 r. o ochronie przyrody.

Art. 124. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.

Art. 131. Kto: (...) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny.

Zdaniem organizacji ekologicznych:
- brak jest uzasadnienia zarówno ekologicznego, jak i rolniczego dla wypalania traw,
- wypalania skutkują negatywnie poprzez straty we florze i faunie oraz degradacją ekosystemu przyrodniczego ważnego w nowoczesnej gospodarce rolnej.

Podczas pożaru niszczona jest część niezbędnej dla żyznej gleby materii organicznej, w wyniku czego zostaje spowolniony proces tworzenia próchnicy (humusu). W trakcie spalania, redukcji i wyparowaniu ulegają związki azotu, a związki potasu i fosforu pozostają w popiele. Część soli mineralnych (fosforu i potasu) pozostających w popiele może być roznoszona przez wiatr, a przy opadach deszczu spłukiwana do rzek i zbiorników wodnych.

Podczas spalania materii organicznej w wysokich temperaturach tworzą się znaczne ilości szkodliwych związków takich jak dioksyny czy wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.

Komentarz rzecznika prasowego KM PSP w Jeleniej Górze:

 { rsmediagallery tags="20140304_powiat_jeleniogorski_pozary_nieuzytkow"}

Strażacki.pl

Czytaj również