Woj. małopolskie

Leśne obozy harcerskie pod szczególnym nadzorem strażaków

Leśne obozy harcerskie pod szczególnym nadzorem strażaków

Strażacy w Małopolsce w okresie wakacji szczególną opieką objęli formy wypoczynku narażone na zagrożenia związane z anomaliami pogodowymi tj. obozy harcerskie. Zgodnie z zapisami „Protokołu uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami” strażacy wizytują obozy harcerskie.

Wskazany powyżej dokument jest efektem pracy przedstawicieli służb oraz organizacji harcerskich i skautowych, którego celem było wypracowanie rozwiązań, służących bezpieczeństwu dzieci i młodzieży wypoczywających na obozach. W dokumencie uzgodnione zostały zasady i procedury postępowania, które obejmują etap przygotowania do obozowej akcji letniej, czas trwania obozu, a także sytuacje zagrożenia życia i zdrowia. Nakładają konkretne obowiązki na komendę obozu harcerskiego, Państwową Straż Pożarną i Policję.

Wizyty strażaków mają na celu rozpoznanie terenu obozu pod kątem wdrożenia i spełnienia warunków bezpieczeństwa, a ponadto: zapoznanie uczestników obozu ze sposobem alarmowania oraz postępowania na wypadek zagrożenia, działania edukacyjne w ramach prewencji społecznej oraz sprawdzenie działania łączności pomiędzy komendantem obozu a Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego/Miejskiego PSP.

Ponadto strażacy podczas wizyty zapoznają się z funkcjonowaniem leśnego obozowiska, w tym rozpoznają wyznaczone miejsca zbiórki do ewakuacji w przypadku zagrożenia, drogi dojazdowe dla ekip ratowniczych oraz miejsca bezpiecznego schronienia. Przeprowadzają również zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa dla wszystkich przebywających na zgrupowaniu.

17 lipca w sobotę w związku z ostrzeżeniami meteorologicznymi trzeciego stopnia dotyczącymi silnych burz z gradem prewencyjnie do miejsc bezpiecznych ewakuowały się trzy obozy harcerskie z powiatu nowotarskiego, suskiego i myślenickiego. 

Z kolei w niedzielę decyzja o prewencyjnej ewakuacji do miejsc bezpiecznych podjęta została w odniesieniu do wszystkich obozów na terenie województwa małopolskiego. W ewakuacji największego obozu, bo liczącego ponad 100 uczestników pomagali strażacy z KP PSP w Gorlicach. Harcerze z obozu w miejscowości Czarne ewakuowali się do Szkoły Podstawowej w miejscowości Kobylanka gm. Gorlice.

Łącznie w ostatni weekend odbyło się 6 ewakuacji obozów, w których uczestniczyło ponad 250 osób.

Źródło: KW PSP w Krakowie.

Strażacki.pl

Strażacy w Małopolsce w okresie wakacji szczególną opiekGaleria

Czytaj również