Kalisz

Nadanie sztandaru Komendzie Miejskiej PSP w Kaliszu z udziałem Zastępcy Komendanta Głównego PSP

Nadanie sztandaru Komendzie Miejskiej PSP w Kaliszu z udziałem Zastępcy Komendanta Głównego PSP

10 września 2021 r. Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Arkadiusz Przybyła wziął udział w uroczystości nadania sztandaru Komendzie Miejskiej PSP w Kaliszu.

Okoliczność tę rozpoczęto mszą świętą w intencji strażaków powiatu kaliskiego, którą odprawiono w Kościele Garnizonowym pw. Św. Wojciecha i Stanisława w Kaliszu. Następnie na Głównym Rynku odbył się uroczysty apel. Meldunek o rozpoczęciu apelu przyjął Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Arkadiusz Przybyła, po czym dokonał przeglądu pododdziałów. Następnie dokonano uroczystego podniesienia flagi państwowej na maszt przy dźwiękach hymnu narodowego.

Kulminacyjnym momentem apelu było przekazanie sztandaru Komendzie Miejskiej PSP w Kaliszu. Ceremonię tę rozpoczęto odczytaniem aktu ufundowania sztandaru oraz wbiciem pamiątkowych gwoździ w drzewiec sztandaru i wpisami do księgi pamiątkowej. W dalszej kolejności odczytano Akt Nadania Sztandaru a kapelan wielkopolskich strażaków ks. Tadeusz Drob oraz ks. płk. Tadeusz Pałuska dokonali uroczystego święcenia sztandaru. Przewodniczący Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru przekazał sztandar na ręce Zastępcy Komendanta Głównego PSP nadbryg. Arkadiusza Przybyły. W imieniu kaliskich strażaków sztandar przyjął Komendant Miejski PSP w Kaliszu bryg. Sławomir Kotoński, przekazując go następnie pocztowi sztandarowemu Komendy Miejskiej PSP. Na koniec dokonano prezentacji sztandaru przed pododdziałami strażaków oraz zaproszonymi gośćmi. 

Dzisiejsza uroczystość była również wspaniałą okazją do wręczenia medali i odznaki resortowej osobom zasłużonym dla pożarnictwa ziemi kaliskiej. Ponadto, podczas apelu uroczyście przekazano: dla Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu - 2 samochody operacyjnych oraz dla Jednostek OSP Tykadłów, Stawiszyn, Kalisz-Sulisławice oraz Kalisz-Lis - samochody gaśnicze.

Należy podkreślić, że ufundowanie i nadanie Komendzie Miejskiej PSP w Kaliszu sztandaru jest wyrazem podziękowania strażakom i pracownikom cywilnym za służbę oraz pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu.

Źródło: KG PSP

Strażacki.pl

10 września 2021 r. Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Arkadiusz

Galeria

Czytaj również