Nowoczesne pojazdy ratownictwa chemicznego w służbie PSP

Nowoczesne pojazdy ratownictwa chemicznego w służbie PSP

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza numer 2 w Bydgoszczy, tak samo jak PSP w Tarnowie, Wołowie, Policach oraz Puławach, wzbogaciła się o specjalistyczny lekki samochód ratownictwa chemicznego ufundowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Pojazd wyposażono w detektory wykrywające substancje niebezpieczne w powietrzu wraz z zestawem komputerowym umożliwiającym wstępną analizę danych z detektora, jak również stacje meteorologiczne umożliwiające prognozowanie przemieszczania się skażenia.

Pojazdy te zostały dostarczone przez polską firmę Egeria Sp. z o.o, która zamontowała na pojazdach terenowych Land Rover Defender detektory zdalne chmury substancji niebezpiecznych RAPID.

RAPID jest spektrometrem pracującym w podczerwieni (FTIR) do detekcji skażeń chemicznych powietrza z dużej odległości. Wszystkie znane gazy bojowe i ważniejsze toksyczne przemysłowe związki chemiczne są automatycznie monitorowane. Jest odporny na wstrząsy mechaniczne, wibracje, wysoką wilgotność i ekstremalne różnice temperatur. Jest to urządzenie świetnie przystosowane do pracy w ciężkich i nieprzyjaznych warunkach polowych.

Czujnik RAPID jest pasywnym podczerwonym detektorem, który identyfikuje charakterystyczne widma związków chemicznych w podczerwieni. Identyfikacja substancji polega na porównaniu spektrum badanego związku ze spektrum znajdującym się w bazie danych. Skomplikowane oprogramowanie zapobiega możliwości interferencji a co za tym idzie pozwala uniknąć fałszywych alarmów. W zależności od warunków atmosferycznych i charakterystyki chmury związku chemicznego, system może działać na odległość ok. 5 km.

Sensor w poziomie obserwuje teren dookoła (360º) a w płaszczyźnie pionowej od –10º do +50º. Jest to osiągnięte dzięki użyciu skanera przestrzennego zainstalowanego na górze urządzenia RAPID. Skaner potrzebuje mniej niż trzy sekundy, aby osiągnąć dowolny punkt z pola obserwacji. Do obserwacji aktualnie skanowanego pola na sensorze montowana jest kamera wideo.

Bazujący na Microsoft Windows interfejs wyświetla wszystkie istotne informacje w jednym oknie. Szybki dostęp do wszystkich parametrów systemu osiągany jest przez klawisze funkcyjne. RAPID uruchamia alarm natychmiast po wykryciu jakiegokolwiek związku chemicznego z bazy danych. Dodatkowo oprogramowanie do PC pokazuje graficznie kierunek i obszar występowania chmury związku chemicznego. Baza danych tego przyrządu zawiera wszystkie znane gazy bojowe i ważniejsze toksyczne przemysłowe związki chemiczne.

Przekazany sprzęt należy do najnowocześniejszych tego typu stacji mobilnych, nie tylko w Polsce, ale i Europie. Urządzenia pomiarowe zamontowane w samochodzie są praktycznie bezobsługowe i bez kosztowe. Raz na trzy lata konieczna będzie jedynie wymiana filtra, którego cena nie przekracza 1500 euro.

Wybór miejsca stacjonowania pojazdów nie był przypadkowy. Właśnie w tych miastach działają największe zakłady chemiczne w kraju, a co za tym idzie zachodzi tam potencjalne największe ryzyko wystąpienia poważnych awarii.

{rsmediagallery tags="20130418_landrover"}

W artykule wykorzystano informacje pochodzące ze strony www producenta.

 

 

Strażacki.pl

Nowoczesne poja


Sklep pożarniczy Florian

kalendarz zmianowy psp 2020


Czytaj również