Kraków

Nowoczesna Scania za niespełna 1.5 mln zł w podziale bojowym w JRG 6 Kraków

Nowoczesna Scania za niespełna 1.5 mln zł w podziale bojowym w JRG 6 Kraków

30 grudnia Komendant Miejski PSP st. bryg. Paweł Knapik wraz z Zastępcami dokonali oficjalnego wprowadzenia do użytkowania w podziale bojowym nowo pozyskanego pojazdu ratowniczo - gaśniczego Scania. Pojazd zasila szeregi Komendy Miejskiej PSP w Krakowie, a dokładnie stacjonuje w jednostce ratowniczo gaśniczej Nr 6.

Pojazd z uwagi na ponadstandardowe wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy taki jak armatura wodno-pianowa, sprzęt hydrauliczny, pneumatyczny, oświetleniowy, burzący i wentylacyjny dostosowany jest  do działań w obszarze specjalizacji ratownictwa chemiczno-ekologicznego, którą zajmuje się „Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego Kraków 6” funkcjonująca w jednostce ratowniczo-gaśniczej nr 6.

Wóz posiada dodatkowe rozwiązania wykorzystywane np. podczas dezynfekcji powierzchni płaskich, możliwość podgrzewania wody, system dezynfekcji ratowników oraz sprzętu na miejscu zdarzenia. Zapas środka gaśniczego w postaci 5000 litrów wody oraz 500 litrów środka pianotwórczego i zbiornikiem do podgrzewania wody, przestronna 6-osobowa kabina pojazdu i jego przestrzeń sprzętowa zabudowy mają istotny wpływ na walory taktyczne pojazdu niezbędne do realizacji właściwych i skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych.

Wartość pojazdu wraz z dedykowanym wyposażeniem oraz zabudową pod kątem „Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno -Ekologicznego Kraków 6” wyniosła 1 499 985 złotych i w całości zakup został sfinansowany przez  Prezydenta Miasta Krakowa z rezerwy celowej na Zarządzanie Kryzysowe oraz rezerwy ogólnej.

Źródło: KM PSP w Krakowie 

Strażacki.pl

30 grudnia Komendant Miejski PSP st. bryg. Paweł Knapik wraz z Zastępcami

Czytaj również