Oborniki

Nowy Dowódca JRG Oborniki

Nowy Dowódca JRG Oborniki

W dniu 5 listopada 2019 r. miała miejsce szczególna uroczystość. Podczas uroczystej zmiany służby Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach kpt. Krzysztof Pertman wręczył decyzję personalną w sprawie mianowania na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej z dniem 1 listopada 2019 r. st. kpt. Leszkowi Walczakowi. Funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni tut. Komendy życzą samych sukcesów oraz powodzenia.     

 st. kpt. Leszek Walczak ukończył studia inżynierskie i magisterskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. Służbę zawodową rozpoczął po zakończeniu Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu w 2004 r. w JRG nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Poznaniu. W 2013 r. ukończył studia podyplomowe na kierunku Zapobieganie Pożarom i Awariom a w 2017 r. na kierunku  Bezpieczeństwo Energetyki Jądrowej w Szkole Głównej Służbu Pożarniczej w Warszawie. W kolejnych latach słuzby pracował w Wydziale operacyjnym w Komendzie Miejskiej PSP w Poznaniu, a następnie w Wydziale: technicznym, kotrolno - rozpoznawczym, operacyjnym i Osrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu.

Strażacki.pl

W dniu 5 listopada 201


Sklep pożarniczy Florian

maseczki dla strażaków


Czytaj również