Leśno

Nowy wóz, remiza i sztandar w OSP w Leśnie

Nowy wóz, remiza i sztandar w OSP w Leśnie

3 września 2021 roku w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji uroczystego wręczenia sztandaru, otwarcia remizy oraz przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Pierwszym punktem uroczystości było nadanie nowego sztandaru. Następnie dokonano uroczystego przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 4,6/16 na podwoziu marki MAN TGM 13.320 z uterenowionym napędem 4x4, ze zbiornikiem wodnym 4600 litrów. Wyposażenie pojazdu pozwala na wykonywanie czynności ratowniczych podczas wypadków drogowych oraz innych miejscowych zagrożeń. Łączny koszt zakupu pojazdu to 861 000 zł.

Finansowanie: 

  • krajowy system ratowniczo-gaśniczy - 225 000 zł,
  • dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 155 000 zł,
  • dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 30 000 zł,
  • dotacja komendanta głównego PSP ze środków ubezpieczeniowych - 140 000 zł,
  • środki powiatu chojnickiego - 10 000 zł,
  • środki Urzędu Gminy Brusy - 301 000 zł.

Kolejnym punktem uroczystości było otwarcie i poświęcenie nowej remizy strażackiej. Całkowity koszt inwestycji to 751 864,71  zł.

Montaż finansowy:

  • dotacja komendanta głównego PSP ze środków ubezpieczeniowych - 150 000 zł,
  • środki Urzędu Gminy Brusy - 527 432,71 zł,
  • środki własne - 3 000 zł.

Ostatnim punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń i wyróżnień dla strażaków OSP.

Źródło: KW PSP w Gdańsku
Zdjęcia: Urząd Gminy Brusy

Strażacki.pl

3 września 2021 roku w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnie o

Galeria

Czytaj również