Kraj

Stała opieka dla zwierząt w służbach podległych MSWiA - przedstawiono projekt ustawy

Stała opieka dla zwierząt w służbach podległych MSWiA - przedstawiono projekt ustawy

18 lutego 2021 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się konferencja prasowa w sprawie ustawowego uregulowania opieki nad zwierzętami w służbach podległych MSWiA.

W trakcie konferencji minister poinformował, że przygotowany został pierwszy w historii akt prawny tj. projekt ustawy kompleksowo regulującej status zwierząt w formacjach podległych resortowi, od ich doboru do służby po wycofanie i emeryturę.

Jak podkreślono, szczególnej uwagi wymaga fakt, że określono kwestie dożywotniego utrzymania zwierząt nawet po zakończeniu ich służby. Wszystkie koszty będzie pokrywał budżet państwa.

Ustawa wprowadza systemowe rozwiązania dla zwierząt i ich opiekunów w 5 głównych obszarach:

  • dokładny opis zwierząt po wycofaniu ze służby tj. możliwość pozostania z opiekunem lub przekazania go do organizacji zajmującej się opieką nad zwierzętami,
  • określenie obowiązków dla opiekunów m.in. zapewnienia wyżywienia, swobodnej aktywności zwierząt, obowiązkowe szkolenia dla opiekunów, a także zakres wykluczeń kto nie może być opiekunem;
  • pokrywanie kosztów wyżywienia zwierząt tj. opiekun będzie otrzymywał wyżywienie w naturze lub ekwiwalent,
  • zwrot kosztów ponoszonych na opiekę weterynaryjną,
  • kontrola i nadzór nad sprawowaniem opieki nad zwierzętami.

Psy w PSP i OSP pełnią bardzo ważną rolę - ratowania życia ludzkiego w katastrofach budowlanych. Są również naszymi ambasadorami, ponieważ wyjeżdżają na misje zagraniczne by pomagać w działaniach ratowniczo – poszukiwawczych powiedział komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak.

We wszystkich służbach podległych MSWiA pełni służbę 1207 psów oraz 62 konie.

Źródło: KG PSP 

Strażacki.pl

18 lutego 2021 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administra

Galeria

Czytaj również