Rzeszów

Podkarpaccy strażacy sprawdzili sprzęt na wypadek powodzi

Podkarpaccy strażacy sprawdzili sprzęt na wypadek powodzi

Otrzymane z IMGW prognozy przewidują znaczne ocieplenie. Może to wpłynąć na szybkie topnienie pokrywy śnieżnej, które w połączeniu z opadami deszczu i występującymi zjawiskami lodowymi na rzekach oraz powstającymi zatorami może stwarzać ryzyko groźnych wezbrań. W związku z tym, na polecenie komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej podkarpaccy strażacy dokonali przeglądu sił i srodków wchodzących w skład pododdziałów centralnego odwodu operacyjnego KSRG.

W ramach sił centralnego odwodu operacyjnego KSRG - Podkarpackiej Brygady Odwodowej do wykonywania zadań związanych z działaniami powodziowymi może zostać zadysponowana:

Kompania specjalna „RZESZÓW”:

 • łodzie – 6 szt.,
 • kontener z rękawami przeciwpowodziowymi – 2 szt. (2 x 4500 mb),
 • ratownicy – 34 os.

Kompania specjalna „RZESZÓW 1”:

 • agregaty pompowe – 4 szt.,
 • pompy szlamowe przenośne –  8 szt.,
 • agregaty prądotwórcze przewoźne – 2 szt.,
 • ratownicy – 25 os.

Do powyższych działań może zostać zadysponowany ponadto:

 • kontener z pompami szlamowymi przenośnymi – 1 szt. (16 pomp),
 • kontener kwatermistrzowski – 2 szt. (zakwaterowanie dla 120 ratowników),
 • kontener sanitarny – 2 szt.,
 • samochód dowodzenia i łączności – 2 szt.,
 • kontener z łodziami – 2 szt. (2 x 2 łodzie),
 • agregaty prądotwórcze dużej mocy przewoźne – 15 szt.,
 • pompy szlamowe dużej wydajności – 14 szt.,
 • quady – 9 szt.

Ponadto, mając na uwadze ewentualność dysponowania wyłącznie ratowników do wykonywania zadań związanych z działaniami powodziowymi mogącymi wystąpić na terenie kraju, na polecenie Komendanta Głównego PSP, sformowano pododdział z terenu woj. podkarpackiego składający się z 75 ratowników/12 pojazdów (BUS) wraz ze sprzętem umożliwiającym wspomaganie czynności ratowniczych podczas działań powodziowych (indywidualne kamizelki asekuracyjne/ratunkowe, wodery, ubranie chroniące od deszczu, łopaty, sprzęt oświetleniowy, itp.)

Źródło: KW PSP w Rzeszowie

Strażacki.pl

Otrzymane z IMGW prognozy przewidują znaczne ocieplenie. Może to wpłyną

Czytaj również