Grajewo

Przekazanie sprzętu ratowniczego jednostce OSP w Grajewie

Przekazanie sprzętu ratowniczego jednostce OSP w Grajewie

5 listopada 2019 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie.

W 2019 roku za kwotę ponad 41.000 złotych do grajewskich strażaków-ochotników zakupiono m.in. deskę ortopedyczną, nożyce hydrauliczne Lukas, rozpieracz kolumnowy Lukas oraz 2 komplety ubrań ochronnych. Zakup sprzętu był możliwy dzięki dotacji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, dotacji Województwa Podlaskiego oraz Miasta Grajewo.

Uroczystego przekazania sprzętu ratowniczego na ręce prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie dha Antoniego Milewskiego dokonał burmistrz Miasta Grajewo pan Dariusz Latarowski w obecności kierownictwa komendy, druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie i inspektora Urzędu Miasta odpowiedzialnego za sprawy ochrony przeciwpożarowej pana Przemysława Mikołajskiego.

Podczas spotkania podkreślono dotychczasowe działania wiceministra spraw wewnętrznych i administracji, posła na Sejm RP pana Jarosława Zielińskiego dotyczące m.in. zwiększenia dotacji dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na zakup samochodów i sprzętu.

Źródło: KP PSP w Grajewie

Strażacki.pl

5 listopada 2019 roku w siedzibie Komendy Powi


Sklep pożarniczy Florian

maseczki dla strażaków


Galeria

Czytaj również