Kraj

Publikacja rozporządzeń regulujących gospodarkę mundurową w ochronie przeciwpożarowej

Publikacja rozporządzeń regulujących gospodarkę mundurową w ochronie przeciwpożarowej

W Dzienniku Ustaw zostały opublikowane kolejne rozporządzenia regulujące gospodarkę mundurową w ochronie przeciwpożarowej:

Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania świadczeń otrzymywanych przez strażaków w służbie kandydackiej (Dz. U. 2022 poz. 2183)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 2022 poz. 2282)”

Źródło: KG PSP 

 

Strażacki.pl

W Dzienniku Ustaw zostały opublikowane kolejne rozporządzenia regulujące

Galeria

Czytaj również