Gdynia

Straż Pożarna nadal aktywna przy epidemii COVID-19

Straż Pożarna nadal aktywna przy epidemii COVID-19

Straż Pożarna nadal prowadzi działania w zakresie zwalczania zagrożenia koronawirusem. Działanie te mają charakter wspomagający działania innych służb i instytucji. W ostatnich dniach gdyńscy strażacy kontrowali pojazdy i osoby, które przekraczały granicę.

Działania gdyńskich strażaków w związku z COVID-19:

18 maja 2020 roku – na morskim przejściu granicznym skontrolowano 108 pojazdów i 236 osób (brak podwyższonych temperatur), działania zabezpieczało 18 gdyńskich strażaków,

19 maja 2020 roku – na morskim przejściu granicznym skontrolowano 211 pojazdów i 257 osób (brak podwyższonych temperatur), działania zabezpieczało 23 gdyńskich strażaków,

20 maja 2020 roku – na morskim przejściu granicznym skontrolowano 256 pojazdów i 450 osób (brak podwyższonych temperatur), działania zabezpieczało 26 gdyńskich strażaków,

21 maja 2020 roku – na morskim przejściu granicznym skontrolowano 432 pojazdy i 750 osób (brak podwyższonych temperatur), działania zabezpieczało 35 gdyńskich strażaków.

Warto przypomnieć, że zabezpieczenie osobiste ratowników PSP wynika z rekomendacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA oraz zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia WHO i składa się z: kombinezonu ochronnego kategorii III (typ 3B lub 4B), gogli lub okularów ochronnych, maseczek filtrujących typu FFP2 lub FFP3, rękawic nitrylowych lub w przypadkach szczególnych maski pełnotwarzowej z filtropochłaniaczem.

 

Źródło: KM PSP Gdynia

Strażacki.pl

Straż Pożarna nadal prowadzi działania w


Sklep pożarniczy Florian

maseczki dla strażaków


Galeria

Czytaj również