#Świat

Światowy Dzień Zdrowia - pamietajmy o naszym strażackim zdrowiu

Światowy Dzień Zdrowia - pamietajmy o naszym strażackim zdrowiu

Dzisiaj tj. 07.04.2021 przypada Światowy Dzień Zdrowia. Z tego względu chcemy powrócić do tematu aspektów zdrowotnych związanych ze służbą w strażach pożarnych, tych ochotniczych i tych zawodowych. Szczególnie uwagę należy tutaj zwrócić w kierunku niebezpieczeństw związanych z cząstkami rakotwórczymi i narażeniem na dymy pożarowe.

Niebezpieczeństwo problemów zdrowotnych związanych z pożarami jest bardzo duże, mimo że ilość zdarzeń o charakterze pożaru w ostatnich latach bardzo zmalała. Wiąże się to z materiałami jakie palą się w obecnych pożarach, m.in. mowa tutaj o piankach, poliamidach, klejach zawartych w płytach drewnianych lub elementach elektronicznych. To wszystko sprawia że nie tylko narażeni jesteśmy bezpośrednio na wdychanie produktów spalania tych materiałów ale również jest wiele zagrożeń pośrednich, które będą na nas oddziaływać już po działaniach.

Czasami są to nie tylko pozostałości sadzy lub inne cząstki widoczne na środkach ochrony indywidualnej ale również cząstki niewidoczne, które np. wnikły w konstrukcję wielowarstwową ubrania specjalnego lub rękawic. Dlatego po każdej akcji ważne jest zachowanie kilku zasad:

  • przeprowadź dekontaminację wstępną zaraz po działaniach

  • ogranicz ekspozycję niebezpiecznych cząstek z ŚOI (np. włóż odzież do worka)

  • w ciagu godziny od działań gaśniczych weź prysznic

  • wypierz zabrudzone ŚOI

  • zmień i wypierz także odzież którą miałeś pod ŚOI


Duża ciekawostką a zarazem dobrym kierunkiem postępowania przy ŚOI celem ograniczenia negatywnych skutków zdrowotnych jest postępowanie ze standardem brytyjskim BS 8617:2019.
Standard ten określa kilka zasadniczych elementów mających wpłynąć szczególnie na bezpieczeństwo zdrowotne strażaków. 

Zacznijmy od sprawdzenia
Istnieją dwa rodzaje inspekcji wskazane w BS 8617: 2019: rutynowe i zaawansowane. Inspekcja rutynowa dotyczy większości strażaków i będzie przeprowadzana znacznie częście niż zaawansowanaj. W rzeczywistości powinniśmy przeprowadzać rutynową kontrolę za każdym razem gdy otrzymujemy nowy ŚOI, na początku każdej zmiany, po użyciu i za każdym razem, gdy uznamy że wymagana jest kontrola. 

Będziemy musieli sprawdzić każdy element swojego zestawu (odzież, hełmy, rękawiczki, obuwie i ubranie specjalne) pod kątem następujących elementów:

- zabrudzenie

- zanieczyszczenie

- uszkodzenia fizyczne

- brakujące elementy

- uszkodzone paski odblaskowe

- uszkodzenia specyficzne dla zestawu (np. sprawdzenie podeszwy butów)

Czyszczenie i odkażanie
To bardzo ważna część nowego standardu. W tej sekcji opisano, jak codziennie utrzymywać ŚOI w czystości przez strażaków i jak unikać zanieczyszczenia dalszego. Wg standardu istnieją dwa rodzaje środków ochrony indywidualnej (miękkie np. ubranie specjalne i twarde np. hełm) oraz dwa poziomy czyszczenia (rutynowe i zaawansowane).

Rutynowe czyszczenie idealnie byłoby przeprowadzić (lub przynajmniej rozpocząć) na miejscu zdarzenia. Dotyczy ono ŚOI miękkich i twardych.

• Delikatnie wytrzeć lub wytrzeć

• Opłukać wodą

• Suszenie (tylko powietrzem)

Należy pamiętać, że nie należy stosować intensywnego szorowania, strumieni wodnych pod wysokim ciśnieniem ani suszenia wymuszonego.

Naprawa i wymiana
Wszystkie naprawy odzieży, powinny być wykonywane przez przeszkolony personel. 

Wycofanie się i zbycie ŚOI wg standardu brytyjskiego

- minęło ponad 10 lat od produkcji.

- jest po okresie użytkowania określonym przez producenta.

- naprawa uszkodzeń zestawu nie jest możliwa ani opłacalna.

- został zanieczyszczony środkami CBRN.

Przechowywanie
ŚOI nie powinny być przechowywane w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w szczelnych pojemnikach, pakowane próżniowo, w ekstremalnych temperaturach (poniżej -32 lub powyżej 82) lub w kontakcie z zanieczyszczeniami. 

Strażacki.pl

DCzytaj również