Kraków

Uroczyste ślubowanie w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie

Uroczyste ślubowanie w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie

5 października 2019 roku w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie 86 słuchaczy XXIX turnusu kształcenia dziennego, w obecności sztandaru, zaproszonych gości, rodzin i bliskich oraz kadry szkoły, złożyło ślubowanie.

Zaplanowana na godzinę 12:00 uroczystość poprzedzona została odprawioną w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa Mszą Świętą, której przewodniczył kapelan małopolskich strażaków ks. bryg. Władysław Kulig.

Zgodnie z pożarniczym ceremoniałem kulminacyjna część wydarzenia rozpoczęła się  od złożenia przez dowódcę uroczystości kpt. Michała Kuczerę meldunku. Po nim nastąpił przegląd pododdziałów i przywitanie strażaków przez zastępcę komendanta głównego PSP nadbryg. Marka Jasińskiego.

Jako gospodarz pierwszy głos zabrał komendant szkoły st. kpt. Marek Chwała. Po powitaniu wszystkich przybyłych podziękował słuchaczom za wybranie właśnie krakowskiej szkoły jako miejsca, w którym postanowili uczyć się pożarniczego rzemiosła oraz za ich gotowość do pełnienia służby na rzecz osób zagrożonych i potrzebujących. Rodzicom i bliskim pogratulował wychowania synów w duchu patriotycznych tradycji i wartości.

Skierowane na ręce komendanta szkoły listy: komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego, ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka oraz wojewody małopolskiego Piotra Ćwika, a także wystąpienie nadbryg. Marka Jasińskiego, pełne były  słów wdzięczności, gratulacji i życzeń.

Źródło: KG PSP 

Foto: SA PSP w Krakowie

Strażacki.pl

5 października 2019 roku w Szkole Aspirantów

Galeria

Czytaj również