Kraj

[VIDEO] Zakup systemu wymiany danych pomiarowych dla wybranych SGRChem-Eko

[VIDEO] Zakup systemu wymiany danych pomiarowych dla wybranych SGRChem-Eko

Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie na potrzeby projektu sporządziła dokument filmowy, który przedstawia główne cele i założenia krajowego przedsięwzięcia.

Odbiorcami zakupów zrealizowanych z Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej były jednostki zajmujące się działaniami z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

Projekt został przygotowany w partnerstwie z ośmioma Komendami Wojewódzkimi Państwowej Straży Pożarnej z terenu kraju:

  • Komendą Wojewódzką PSP w Poznaniu,
  • Komendą Wojewódzką PSP w Krakowie,
  • Komendą Wojewódzką PSP w Katowicach,
  • Komendą Wojewódzką PSP w Rzeszowie,
  • Komendą Wojewódzką PSP w Łodzi,
  • Komendą Wojewódzką PSP w Opolu,
  • Komendą Wojewódzką PSP we Wrocławiu,
  • Komendą Wojewódzką PSP w Olsztynie.

Źródło: Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.

Strażacki.pl

Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie na potrzeby projektu sporządziła dokuGaleria

Czytaj również