VII Ogólnopolska Piesza Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę

VII Ogólnopolska Piesza Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę

Tradycyjnie co pięć lat z pielgrzymką na Jasną Górę do Matki Bożej Królowej Polski przybywają polscy strażacy. Właśnie w tym roku w dniu 5 sierpnia 2013 roku z Warszawy z Bazyliki Katedralnej Świętego Floriana wyruszy VII Ogólnopolska Piesza Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę - zarówno tych z Państwowej Straży Pożarnej, jak również tych z Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z ich rodzinami.

 

Na Jasną Górę strażaccy pielgrzymi wejdą w dniu 14 sierpnia w godzinach południowych na dzień przed Wniebowzięciem Najświętszej Maryi Panny. Podczas wyjścia z Katedry Świętego Floriana oraz uroczystego wejścia na Jasną Górę strażaków obowiązuje umundurowanie wyjściowe.

Chęć uczestniczenia w tym pieszym pielgrzymowaniu można zgłosić na jeden z adresów:

  1. Kapelan Krajowy Strażaków – ks. mł. bryg. Jan Krynicki tel. (17) 85236 00, 604 939 065
  2. Kapelan Strażaków – ks. prałat bryg. Krzysztof Jackowski tel. (22) 810 55 69, fax. (22) 870 14 95
  3. Logistyka pielgrzymki - st. kpt. w st. spocz. Elżbieta Bulikowska tel. 502 404 665, e-mail:

 

 

Szczegółowy porządek Pielgrzymki, dokładna trasa z miejscami postoju i zakwaterowania na noc, przedstawiona została w Informatorze VII Ogólnopolskiej Pieszej Pielgrzymki Strażaków na Jasną Górę, który dostępny jest na stronie internetowej ZOSP RP (kliknij tutaj).

 

Opracowanie: na podstawie informacji ze ZOSP RP

Strażacki.pl

Czytaj również