Kraków

[FOTO] Warsztaty z zakresu przemieszczania gabarytów przy użyciu pojazdów

[FOTO] Warsztaty z zakresu przemieszczania gabarytów przy użyciu pojazdów

W dniach 4-5 października br. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przy współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie zorganizowała warsztaty tematyczne z zakresu przemieszczania gabarytów przy użyciu pojazdów.

Warsztaty zostały przeprowadzone na terenie poligonu w Kościelcu Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, a w warsztatach uczestniczyły Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Technicznego z Krakowa, Tarnowa oraz Chrzanowa.

Celem warsztatów była weryfikacja założeń programowych projektowanego specjalistycznego kursu przemieszczania pojazdów przy użyciu pojazdów oraz doskonalenie techniki pracy przy użyciu ciężkiego sprzętu drogowego.

Tematyka szkolenia w części teoretycznej obejmowała zagadnienia:

  • akcesoria stosowane podczas przemieszczania pojazdów wielkogabarytowych,
  • mechanikę zdarzenia: zagadnienia statecznościowo – wytrzymałościowe,
  • budowa pojazdów wielkogabarytowych,
  • zasady współpracy D-cy SGRT z KDR oraz Policją,
  • studium przypadków według schematów: podnoszenie, wyciąganie, rotowanie – omówienie najczęściej popełnianych błędów.

W części praktycznej warsztatów ratownicy poszczególnych SGRT przy użyciu SCRT typu Rotator oraz dwóch pojazdów SCRT typu Mega City kolejno realizowali poszczególne założenia polegające na bezpiecznym przemieszczaniu w schematach podnoszenia, wyciągania, rotowania: autobusów, koparki, zestawu ciągnik + naczepa, cysterny.

Dodatkowo w warsztatach udział wzięli przedstawiciele Komendanta Głównego PSP, wykładowcy i instruktorzy z SGSP w Warszawie, SA PSP w Poznaniu i Krakowie, koordynator ratownictwa technicznego z woj. śląskiego oraz dowódcy SGRT z Warszawy, Poznania, Lublina, Puław w ramach posiedzenia Zespołu zadaniowego powołanego przez Komendanta Głównego PSP do spraw aktualizacji Zasad organizacji ratownictwa technicznego w KSRG.

Głównym celem spotkania Zespołu było wypracowanie ramowych założeń szkolenia dla członków SGRT  w obszarze tzw. przemieszczania gabarytów przy użyciu ciężkiego sprzętu drogowego.

Źródło: KM PSP w Krakowie

Strażacki.pl

W dniach 4-5 października br. Komenda Wojewódzka PaństwoweGaleria

Czytaj również