Września

Wizytacja placu budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej PSP we Wrześni

Wizytacja placu budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej PSP we Wrześni

10 września 2019 r. wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wraz z senatorem RP Robertem Gawłem oraz wielkopolskim komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej bryg. Andrzejem Bartkowiakiem wizytowali plac budowy nowej siedziby Komendy Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni. Goście spotkali się również z głównym wykonawcą trzeciego etapu budowy.

Budowa nowej Komendy Powiatowej PSP w całości jest realizowana z budżetu państwa, w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbowy Ochrony Państwa w latach 2017-2020”, a wartość inwestycji to ponad 20 mln zł.

Budowa rozpoczęła się w 2015 roku i realizowana jest w trzech etapach:

  • I etap budowy budynku obejmował wykonanie robót ziemnych i fundamentowych.
  • II etap to roboty konstrukcyjne budynku i stanu surowego otwartego z izolowanym stropodachem.
  • III etap obejmuje wykonanie obiektu z instalacjami „pod klucz” bez pierwszego wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu z boiskiem wielofunkcyjnym.

Planowany termin oddania do użytku nowego budynku to kwiecień 2020 r.

Źródło: KP PSP we Wrześni 

Strażacki.pl

10 września 2019 r. wojewoda wielkopolski Zbi

Czytaj również